Ulkoistuspalvelut auttavat yrityksenne ICT-palveluiden ulkoistamisessa. 

Projektihenkilöstöltämme löytyy kattavasti kokemusta ja osaamista hyvin erilaisista ja erikokoisista ICT:n ulkoistamisprojekteista. 

Ulkopuolinen ICT-projektipäällikkö varmistaa ulkoistusprojektin tuloksellisen ja suunnitelmallisen läpiviennin. Palveluna ostettu projektipäällikkö on lisäresurssi, jonka ansiosta resursseja ei tarvitse irrottaa yrityksenne ydinliiketoiminnoista, vaan toiminta voi jatkua häiriöttä koko ulkoistusprojektin ajan.

Ulkoistaminen - Ulkoistusprojekti - Ulkoistamisprojekti [ Contrasec

Ulkoistuspalvelut auttavat yritystänne ICT-palveluiden ulkoistamisessa. Ulkopuolisen resurssin hyödyntäminen ICT:n ulkoistusprosessissa on varsin perusteltua siihen liittyvien haasteiden vuoksi. Ammattitaitoisella ja kokeneella projektiryhmällä on parempi kyky havaita ajoissa mahdolliset ongelmat sekä kattava käsitys tyypillisistä ja odotettavista ongelmista. Myös töiden aikataulutus on nopeampaa ja lopputulos parempi.

Ulkoistuskumppanin vaihtaminen on myös ulkoistusprojekti, haasteet vain ovat erilaiset kuin ensimmäistä kertaa ulkoistettaessa.

Ulkoistusprojektin onnistumisen todennäköisyyttä parantaa merkittävästi, kun projektiryhmässä on kokenut projektipäällikkö sekä 1-2 teknistä koordinaattoria, joilla on kokemusta ulkoistamisesta ja etenkin siihen liittyvästä projektityöstä.

Ulkoistuspalveluidemme avulla pääsette nopeasti nauttimaan ulkoistettujen palveluiden tuomista hyvistä puolista:

  1. Kiinteät IT-palveluiden kuukausikulut helpottavat budjetointia. Ei siis enää yllättäviä IT-kuluja, vain sopimuksen mukaisten palveluiden kiinteä kuukausimaksu.
  2. Voitte keskittää henkilöstönne osaamisen kehittämisen omaan ydinliiketoimintaanne.
  3. Palvelunne tuottaa palveluntuottaja, joka on myös keskittänyt henkilökuntansa osaamisen kehittämisen omaan ydinliiketoimintaansa, eli niihin yrityksellenne tarjottaviin IT-palveluihin.
  4. Investointeihin, tietoturvallisuuteen ja teknologioihin liittyvät riskinne pienenevät merkittävästi, kun olette ulkoistaneet ne palveluidenne mukana meille.
  5. Pääsette yrityskoostanne riippumatta hyödyntämään isojen volyymien tuomia etuja esim. palveluiden laadussa, teknologioiden hyödyntämisessä ja tarjolla olevan asiantuntemuksen suhteen.

 

Referenssi: Tamturbon IT-palveluiden ulkoistusprojekti onnistui ICT-päällikköpalvelun avulla