Autamme sekä valmistajia että käyttäjiä kehittämään laitteitaan ja järjestelmiään sekä koko IoT-ympäristöjään turvallisemmiksi.

Yli 15 vuoden kokemuksemme turvallisuuden eri osa-alueista, yhdistettynä kattavaan IT-infra ja tietoliikenneosaamiseen, luo meille vahvan pohjan ymmärtää IoT-maailman haasteita.

IoT-tietoturva - IoT-maailman suojaaminen [ Contrasec

Esineiden internetillä tai teollisella internetillä (Internet of Things, IoT) tarkoitetaan laitteisiin, palveluihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin laajennettua internetverkkoa. Verkkoyhteyden avulla näitä laitteita pystytään etäohjaamaan tai niiden tuottamaa dataa voidaan reaaliaikaisesti hyödyntää ja analysoida.

IoT luo kaikille toimialoille uusia kehitysmahdollisuuksia, mutta samalla myös huomioon otettavia haasteita mm. tietoturvallisuuden suhteen. IoT-laitteiden tietoturvaa arvioitaessa on huomioitava laitteiden fyysinen turvallisuus sekä tietoliikennekomponenttien ja ohjelmistojen turvallisuus. 

IoT-laitteiden tietoturvasta pitäisi huolestua, koska laitevalmistajilla ei ole riittävästi osaamista tai mielenkiintoa kehittää laitteidensa tietoturvaa. Lisäksi näiden IoT-laitteiden määrä ja sitä myöden niiden kyky aiheuttaa ongelmia tulee olemaan tulevaisuudessa valtava, koska merkittävä osa näistä IoT-laitteista tulee koteihin tai pieniin yrityksiin, joilla ei tällä hetkellä ole kykyä suojata laitteitaan tehokkaasti. Nämä huonosti suunnitellut IoT-laitteet ovat helposti valjastettavissa massiivisten DDoS-hyökkäyksien resursseksi (hajautettu palvelunesto). Näistä syistä IoT-maailman ongelmat tulevat olemaan hyvin laajoja, mikäli tilanne ei merkittävästi parane nykyisestä kehityssuunnasta.

IoT-järjestelmien suojaaminen ei poikkea merkittävästi perinteisten tietoteknisten järjestelmien suojaamisesta. Pelkkä osaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan onnistunut suojaaminen edellyttää lisäksi myös halua ja resursseja. Jos joku näistä puuttuu, työ on lähes mahdotonta.

Tarjoamme myös luennoitsija-palveluita mm. Iot-tietoturvasta. Katso linkistä Timo Häkkisen luento IoT:n kokonaisturvallisuudesta.