Suoritamme erilaisten järjestelmien ja laitteistojen testausta.

Tyypillisesti testaus painottuu (tieto)turvallisuuteen, mutta voimme tehdä testausta myös muistakin näkökulmista.

Testaus - Järjestelmien ja laitteistojen tietoturvatestaus [ Contrasec

Testauksessa tietoturvaa arvioidaan erilaisilla testausmenetelmillä pyrkimyksenä löytää järjestelmien heikkoudet. Teknologian kehityksen ja tietoturvauhkien kasvun myötä on testauksen merkitys korostunut osana yritysten teknistä tietoturvaa.

Asiantuntijaresurssien lisäksi tarjoamme koulutusta tietoturvan testaamisesta.