Contrasecin koulutustarjonta vastaa yritysten ja organisaatioiden eritasoisiin tarpeisiin tietoturvan ja tietoliikenteen osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä. 

IoT-tietoturva - IoT-maailman suojaaminen [ Contrasec

TIETOTURVAKOULUTUS YRITYKSILLE VANKALLA KOKEMUKSELLA

Contrasecin kouluttajilla on vankka kokemus tietoturva- ja tietoliikennekoulutuksista, aina yksittäisten henkilöiden koulutuksista vaativampiin ja laajempiin viranomaistason koulutuksiin. 

Contrasecin erityisosaamista kuvastaa kybersodankäyntiä havainnollistava tietoverkkosodankäynnin kurssi, jolla verkoista ja tietojärjestelmistä vastaavat henkilöt ovat päässeet kokeilemaan kybersodankäynnin teoriaa käytännössä. Suljettu ympäristö on mahdollistanut erilaisten hyökkäystilanteiden ja haittaohjelmien aikaansaamien ongelmien kohtaamisen harjoittelun sekä tehokkaiden toimintamallien luomisen näissä poikkeustilanteissa toimimiseen. 

Timo Häkkinen on toiminut yli 30 vuotta erilaisissa tietohallinnon, tietoliikenteen ja tietotuvallisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on kouluttanut ja konsultoinut yksityistä ja julkista sektoria sekä koti­maas­sa että ulkomailla tietotekniikkaan, tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvissä tehtävissä. Timoa voit kouluttamisen lisäksi pyytää luennoimaan erilaisiin tietoturvaan liittyviin tilaisuuksiin. Lue lisää luennoitsija-palvelusta.

Teknisillä laitteilla ja ratkaisuilla ei yksinään voida varmistaa yrityksen tietoturvaa, koska tietoturvan ylläpitoon liittyy aina hyvin vahvasti myös käyttäjät. Voidaankin sanoa, että sen jälkeen kun tekninen ympäristö on laitettu kuntoon, on tärkein yrityksen tietoturvaan vaikuttava tekijä ihminen eli yrityksen työntekijä! Tarjoamme asiakkaillemme myös loppukäyttäjien koulutusta.

 

TARJOUS TIETOTURVAKOULUTUKSESTA

Tietoturvakoulutusta järjestetään asiakaskohtaisina toteutuksina. Asiakaskohtaiset toteutukset mahdollistavat koulutussisällön räätälöimisen koulutettavien osaamisen ja koulutustarpeiden sekä yrityksen IT-ympäristön huomioon ottaen. 

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen koulutuksien hinnat neuvotellaan yrityskohtaisesti. Suuremmilla osallistujamäärillä koulutuksen yksikkökustannukset ovat luonnollisesti matalammat. Koulutuksen järjestämiselle ei ole mitään ehdotonta minimiosallistujamäärää, joten kysy rohkeasti tarpeidesi mukaista koulutustarjousta.

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111