IoT ja kokonaisturvallisuus

Kun puhutaan IoT:sta, ei voida olla puhumatta turvallisuudesta. On tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole vain tietoturvasta vaan kokonaisturvallisuudesta mukaan lukien kaikenlainen fyysinen turvallisuus. On valitettavan selvää, että kun perinteisestä tietotekniikasta siirrytään Internet of Things -maailmaan, tietoturva muuttuu kokonaisturvallisuudeksi.

Kun entisaikaan tunkeutuja saattoi tuhota tietoa, saada luottamuksellista tietoa tai parhaimmillaan varastaa rahaa, IoT-tunkeutuja pystyy jatkossa aiheuttamaan fyysistä vahinkoa ja ääritapauksessa myös kuolemantapauksia. Erilaiset mekaanisten laitteiden ohjaukset, lämmityksen ohjaus tai vaikka sopiva kodinkoneiden ohjaus muodostavat aivan uudenlaisia uhkakuvia, joista valitettavasti useita on jo realisoitunut.

Aivan oma lukunsa ovat lääkintälaitteet ja muut ihmisten terveyteen liittyvä tekniikka. Siinä vaiheessa, kun aletaan etäohjaamaan naapurin sydämentahdistajaa, ollaan jo aika pitkällä.

Miksi olemme huolissamme

1. IoT-laitteiden valmistajilla ei tunnu olevan kovinkaan suurta osaamista tai edes mielenkiintoa kehittää laitteidensa tietoturvaa.

2. IoT-laitteiden määrä ja niiden kyky aiheuttaa ongelmia tulee olemaan tulevaisuudessa valtava.

3. Merkittävä osa IoT-laitteista tulee koteihin tai pieniin yrityksiin, joilla ei tällä hetkellä ole kykyä suojata niitä tehokkaasti.

4. Huonosti suunnitellut IoT-laitteet ovat hyviä työkaluja, kun toteutetaan massiivisia DDoS-hyökkäyksiä (hajautettu palvelunesto).

Näistä syistä IoT-maailman ongelmat tulevat olemaan hyvin laajoja, mikäli tilanne ei merkittävästi parane nykyisestä kehityssuunnasta.

Miten IoT-maailma pitää suojata

Sinällään IoT-järjestelmien suojaaminen ei ole kovinkaan erilaista kuin perinteisten tietoteknisten järjestelmien suojaaminen. Se edellyttää vain osaamista, halua ja resursseja. Jos joku näistä puuttuu, työ on lähes mahdotonta. Jos näitä löytyy, tarvitaan vain ”normaalia” (tieto)turvallisuustyötä.

Contrasec Oy auttaa IoT-maailman suojaamisessa

Yli 15 vuoden kokemuksemme turvallisuuden eri osa-alueista, yhdistettynä kattavaan IT-infraosaamiseen, luo meille vahvan pohjan ymmärtää IoT-maailman haasteita. Autamme sekä valmistajia että käyttäjiä kehittämään laitteitaan ja järjestelmiään sekä koko IoT-ympäristöjään turvallisemmiksi.

Kysy lisää

Timo Häkkinen
toimitusjohtaja (nyk. Projekti- ja integraatio-osaston johtaja, lue tiedote liiketoimintakaupasta)
puh. 0400 624 341
timo.hakkinen@contrasec.fi