Haavoittuvuustestauksessa kohdeorganisaation tietoturvaa arvioidaan erilaisilla testausmenetelmillä pyrkimyksenä löytää järjestelmien heikkoudet. Teknologian kehityksen ja tietoturvauhkien kasvun myötä on haavoittuvuustestauksen merkitys korostunut osana yritysten teknistä tietoturvaa.

Kurssilla käydään läpi haavoittuvuustestauksen tavoitteet, menetelmät ja tulosten dokumentointi. Testauksen voi ostaa palveluna alan yrityksiltä, mutta koska kyseessä on yrityksen tietoturvan kannalta merkittävästä asiasta, on jokaisen hyvä olla tietoinen testauksen erityisvaatimuksista ja jopa siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä.

Kohderyhmä

Tietoturvatestauksesta kiinnostuneet it-alalla työskentelevät testaajat ja laatupäälliköt. Tietoturvavastaavat, tietoturvapäälliköt, järjestelmäpäälliköt ja muut henkilöt, jotka joutuvat tekemisiin haavoittuvuustestauksen kanssa esimerkiksi palvelun ostajana.

Tavoite

Kurssin käyneet henkilöt ymmärtävät, mitä haavoittuvuustestaus on, sekä tuntevat testaamisen periaatteet. He pystyvät myös itse tekemään pienimuotoista testausta.

Esitiedot

VPN ja palomuurit