Jatkuvuussuunnittelussa pyritään suunnittelemaan toiminta niin että se tuottaa katkottomia palveluja. Toipumissuunnittelu on tietoturvallisuuden osa-alue, jossa suunnitellaan etukäteen vakavan tietoturvapoikkeaman jälkeistä toimintaa. Tämä voi olla esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko laitetiloissa, pitkä sähkökatko tai organisaation lamauttava suuri virusepidemia.

Kohderyhmä

Tietoturvavastaavat, tietoturvapäälliköt, järjestelmien pääkäyttäjät ja muut henkilöt, joiden pitää ymmärtää toipumissuunnittelua sekä toimintaa toipumistilanteessa. Kurssi sopii myös toipumisesta vastaaville liiketoiminnan henkilöille.

Tavoite

Kurssin osallistujat saavat hyvän käsityksen jatkuvuus- ja toipumissuunnittelusta sekä toiminnasta toipumistilanteessa ja sen johtamisesta. Jatkuvuuden osa-alueelta käydään läpi tärkeimmät tavat toteuttaa korkean käytettävyyden palveluja. Kurssilla käsitellään myös ihmisten käyttäytymistä kriisitilanteissa. Lisäksi käydään läpi toipumistilanteita skenaarioina. Kurssilaiset saavat myös valmiin pohjan toipumissuunnitelmaan sähköisessä muodossa.

Esitiedot

Organisaation tietoturva