Hyvällä laitetilojen suunnittelulla voidaan helpottaa myöhemmin tapahtuvia muutoksia ja laskea ylläpitokustannuksia. Normaalien laitetilojen suunnittelu on kohtuullisen helppoa, kun on käsitys laitetilasuunnittelun perusasioista. Suunnitelmat eivät pelkästään riitä, vaan ne pitää myös toteuttaa.

Kohderyhmä

Laitetilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat henkilöt.

Tavoite

Osallistujat kykenevät suunnittelemaan itsenäisesti pieniä laitetiloja ja osallistumaan keskisuurten ja suurten laitetilojen suunnitteluun. Lisäksi he pystyvät arvioimaan suunnitelmia ja vastaamaan myös toteutuksesta.

Esitiedot

Fyysisen turvallisuuden suunnittelu