Hyvin hoidettu tietoturva on perusedellytys yrityksen liiketoiminnalle. Usein tilanne on kuitenkin se, että yrityksistä ei löydy osaamista kokonaisvaltaisen tietoturvan ylläpitämiseen tai ajantasaista tietoa tietoturvauhkien kehityksestä. Tietoturva on myös muuttumassa kriittiseksi tekijäksi organisaatioiden toiminnalle.

Kohderyhmä

Tietoturvavastaavat, tietoturvapäälliköt ja muut henkilöt, joiden pitää ymmärtää, mitä tietoturva oikeastaan on. Kurssilaisilta ei edellytetä syvempää tietoteknistä osaamista.

Tavoite

Kurssilaiset saavat yleiskatsauksen tietoturvan eri osa-alueisiin ja pystyvät kurssin jälkeen toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään organisaationsa tietoturvaa. Kurssilla annetaan vinkkejä, mistä erilaista syvempää teknistä tietoa saa.

Esitiedot

Ei esitieto vaatimuksia