Palomuurien kehitys on viime vuosina ottanut isoja harppauksia. Mahdollisuudet suodattaa haitallista liikennettä hyötyliikenteen kärsimättä ovat parantuneet huomattavasti.

VPN-tunneleiden ja etäyhteyksien osalta uutena asiana ovat tulleet mm. erilaiset Web ja SSL VPN-vaihtoehdot. Kurssilla käydään läpi niin uudet kuin vanhatkin vaihtoehdot toteuttaa nämä kaksi verkon ehkä turvallisuuskriittisintä peruspalvelua.

Kurssilla otetaan käyttöön ja määritetään pienen yrityksen palomuuri/VPN-laitteisto, joten pelkkinä kalvosulkeisina ei tätäkään kurssia ole tarkoitus järjestää.

Kohderyhmä

Tietoturvavastaavat, tietoturvapäälliköt, järjestelmäpäälliköt ja muut henkilöt, jotka suunnittelevat, hankkivat tai hallitsevat VPN-järjestelmiä ja joiden toimenkuvaan liittyy turvallisen yritysverkotuksen ratkaisut.

Tavoite

Kurssin käynyt saa hyvän yleiskäsityksen nykypäivän palomuureista ja VPN-laitteista. Lisäksi kurssilainen ymmärtää mihin ja miksi näitä tarvitaan ja mitkä ovat mm. uusien suodatustekniikoiden haasteet.

Esitiedot

TCP/IP-perusteet, Tietoturvan perusteet