Taistelussa tietoturvauhkia vastaan, paras puolustus ei ole hyökkäys, vaan ennakointi. Jotta tietoturvauhkia pystyisi ennakoimaan, on jatkuvasta tietoturvallisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta huolehdittava. Pelkät tekniset tietoturvaponnistelut eivät riitä, vaan henkilöstön koulutuksella on iso merkitys. Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin tietoturvauhkiin havainnollistavien esimerkkien avulla. Yritysten ja organisaatioiden tiukkoja tietoturvavaatimuksia ja -sääntöjä on helpompi ymmärtää ja sitoutua noudattamaan, kun on käytännössä nähnyt mitä tietoturvauhat voivat toteutuessaan saada aikaan.

Kurssi on kattava tietopaketti päivänpolttavista tietoturva-asioista jokaiselle yrityksen tai organisaation edustajalle. Kurssi voidaan tarvittaessa järjestää kohderyhmäpainotteisesti koulutuksen sisältöä muokkaamalla esimerkiksi asiantuntijoita tai peruskäyttäjiä ajatellen sekä yritys- että organisaatiokohtaisesti.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ymmärtävät tietoturvallisuuden tärkeyden niin yrityksen edustajana kuin yksityishenkilönäkin ja haluavat päivittää tietämyksensä kokoajan kehittyvistä tietoturvauhkista.

Tavoite

Kurssi toimii vuosittaisena henkilöstön tietoturvapäivityksenä. Kurssi antaa valmiudet ylläpitää niin yrityksen, organisaation kuin yksityishenkilönkin tietoturvaa ja tietosuojaa. Kurssin havainnollistavien esimerkkien jälkeen kurssilaiset suhtautuvat asiaankuuluvalla vakavuudella tietoturvan ylläpitoon.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia