Tietoturvan merkitys on korostunut ja sen kehittämiseen on monissa organisaatioissa panostettu runsaasti resursseja. Pelkkä rahallinen panostus ei kuitenkaan riitä, ellei ole selvää käsitystä ja suunnitelmaa resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tietoturvasuunnitelmat ja riskianalyysi antavat suuntaviivat resurssien käytölle. Lisäksi kurssilla käydään läpi KATAKRIn vaatimukset suunnittelulle.

Kohderyhmä

Tietoturvavastaavat ja tietoturvapäälliköt, organisaatioiden tietoturvasuunnitelmia tekevät työryhmät, sekä riskianalyysiä tekevät tai suunnittelevat ryhmät.

Tavoite

Osallistujat saavat kokonaisnäkemyksen tietoturvan suunnittelusta ja siihen liittyvistä suunnitelmista. He saavat myös näkemyksen suunnitteluprosessista ja käytännön ohjeita suunnittelutyöhön. Osallistujat ymmärtävät yhteyden liiketoimintastrategian, tietohallintostrategian ja tietoturvan välillä. Lisäksi kurssilla käydään läpi riskianalyysi.

Esitiedot

Organisaation tietoturva