Hyökkäykset tietojärjestelmiä vastaan ovat arkipäivää internetiin liitetyissä tietojärjestelmissä. Erilaista haittatoimintaa on esiintynyt myös internetistä irti olevissa verkoissa. Valitettavasti yritysten riippuvuus tietojärjestelmistä on maassamme erittäin suuri. Koska haluamme pitää tietojärjestelmämme toimivina myös tulevaisuudessa, on meidän hahmotettava tietoverkkouhkien kehityssuunta.

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen kurssien hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti kurssihintoihin pohjautuen. Suuremmilla osalllistujamäärillä koulutuksen yksikkökustannukset ovat luonnollisesti matalammat. Hanselin asiakkaille erikoishinnoittelu Sovelton puitesopimuksen pohjalta

Kohderyhmä

Tietoverkkojen turvallisuudesta vastaavat tai verkkoja operoivat henkilöt jotka ovat (turvallisuus)viranomaisten palveluksessa.

Tavoite

Osallistujat pääsevät harjoittelemaan vaativia torjuntatoimenpiteitä erilaisissa tilanteissa haastavassa harjoitusverkossa opettajien johdolla. Oppilaat saavat myös halutessaan itse johtaa toimintaa. Harjoitusverkossa tehdään myös opettajien johdolla hyökkäykseen valmistavia toimenpiteitä ja myös varsinaisia hyökkäystoimenpiteitä. Lisäksi kurssilaiset harjoittelevat tunkeutumis- ja vakoiluohjelmien asentamista koneisiin. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin verkkojen turvallisuutta edistäviin ja haittaaviin tuotteisiin. Osa kurssimateriaalista on turvaluokiteltua Contrasec Oy:n aineistoa.

Esitiedot

Tietoverkkosodankäynnin kurssi