UNIX- ja Linux-käyttöjärjestelmät herättävät edelleen runsaasti keskustelua. Niitä pidetään usein erityisen turvallisena ja houkuttelevana vaihtoehtona varsinkin Microsoftin palvelinkäyttöjärjestelmille. UNIX- ja Linux-järjestelmissä on kuitenkin paljon samantyyppisiä ongelmia kuin Microsoftin tuotteissa.

 

Kohderyhmä

Tietoturvavastaavat, tietoturvapäälliköt, järjestelmäpäälliköt ja muut henkilöt, jotka ovat tekemisissä UNIX/Linux-ympäristöjen kanssa.

Tavoite

Kurssilaiset saavat selkeän käsityksen siitä, minkälaisia turvallisuusongelmia UNIX- ja Linux-ympäristöissä on ja miten niiden turvallisuutta voidaan parantaa.

Esitiedot

Linuxin perusylläpito