Virtualisoinnissa VMwarelle on tullut viime vuosina useita kilpailijoita. Kurssilla käydään VMwaren uusimmat ratkaisut läpi käytännönläheisestä näkökulmasta melko ripeällä aikataululla.

Kohderyhmä

Ylläpitäjät, jotka harkitsevat siirtymistä VMwaren virtualisointiin tai haluavat päivittää tietonsa VMwaren uusimman version tasolle.

Tavoite

Perehdytään palvelinten virtualisointiin VMwaren tuotteilla. Käydään läpi VMwaren tarjoamia lisenssivaihtoehtoja ja niiden rajoituksia. Saadaan yleiskuva VMwaren virtualisoinnin perusosista, niiden asentamisesta ja käytöstä.

Esitiedot

-