WLAN verkkoja on paljon käytössä. Kun rakennetaan usealla eri standardilla ja taajuusalueella verkkoja on niiden mittauksiin ja vianselvityskykyyn panostettava. Tällä kurssilla keskitytään näihin osa-alueisiin. Samoin käsitellään kontrolleripohjaisia WLAN verkkoja. Käytössä on HP:n laitteisto.

HUOM. Kurssin toteutus vain Tampereella.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka suunnittelevat tai ylläpitävät WLAN-verkkoja.

Tavoite

Kurssin osallistujat ymmärtävät kontrolleripohjaisten WLAN-verkkojen tekniikat ja kykenevät tekemään vaativia mittauksia ja vianselvityksiä.

Esitiedot

WLAN perusteet