Tietoliikenne on osa yritysten toimintaa yhä useammlla osa-alueella ja koskettaa merkittävää  osaa yritysten henkilökunnasta. Tietoliikenteen erilaiset käsitteet  ja termit ovat kuitenkin valtaosalta enemmänkin hukassa kuin hallussa. Termistön ja asioiden ymmärtäminen yleisellä tasolla helpottaa päivittäistä toimimista tietoverkkojen parissa ja aikaa jää oikeillekin töille.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilta edellytetään perustietoja nykyaikaisista tietoverkoista. Esimerkiksi IP-pohjaisten järjestelmien myyjät ja asentajat.

Tavoite

Kurssin käyneet tuntevat tietoverkkojen peruskäsitteet ja protokollat. He saavat myös käsityksen verkkojen tehokkuuteen ja tietoturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Esitiedot

-