Tietotekniikan kehitys ja työskentelytapojen muutos tekee yritysverkkojen suojauksesta koko ajan haasteellisempaa. Toimiston työpisteen sijaan työtä tehdään kännykällä, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella mobiilisti missä vain. Erilaisten päätelaitteiden ja sovellusten kirjo sekä verkkojen rakenteen monimutkaisuus ja tiheät turvallisuuspäivitykset vaikeuttavat yritysverkkojen kokonaisturvallisuuden hallintaa. Yritysverkkojen tietoturva vaatii jatkuvaa analysointia ja seurantaa, koska verkon täydellisestä suojauksesta ei voi koskaan olla täysin varma. Tietosuojauksen lisäksi valvontaan ja vahinkojen minimointiin tulisi panostaa yhtä paljon. Lisäksi hyökkäyksen jälkeen tulisi pystyä jäljittämään verkon tapahtumat.

Kohderyhmä

Henkilöt joiden tulee tietää yritysverkkojen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja keinot kuinka yritysverkkojen tietoturvallisuutta voidaan parantaa.

Tavoite

Osallistujat saavat selvän käsityksen siitä, miten Microsoft- ja UNIX/Linux-järjestelmiä sisältävä tavanomainen lähiverkko saadaan mahdollisimman turvalliseksi. Kurssilla käydään läpi yritysverkon tietoturvaa uhkaavat tekijät, erilaiset hyökkäystavat sekä erilaiset suojautumisen keinot.

Esitiedot

-