Referenssi: Case: Konesalin rakentaminen

Asiakas perusti uuden konesalin ja aloitti palvelutuotannon. Tehtävänä oli suunnitella ja hankkia olemassa oleviin konesaleihin ICT-infra, käynnistää palvelutuotanto sekä siirtää ensimmäiset asiakkaat. Yksi henkilö johti työtä n. 400 HTP:n verran. Koko projekti oli noin 1500 HTP:tä + investoinnit.