Suunnittelemme ja toteutamme yrityksellenne tietoturvalliset ja liiketoimintaanne tukevat verkkoratkaisut.

Yritysverkko yhdistää kaikki yrityksenne toimipisteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa yhteisten palveluiden käytön.

Lähiverkko on yrityksenne yhden toimipaikan työpisteiden ja oheislaitteiden välinen verkko. Langaton lähiverkko tuo käyttömukavuutta ja siitä eriytetty langaton vierasverkko on vieraanvaraisuuden lisäksi tietoturvallinen. 

Rakennamme käyttöönne VPN-yhteyden, jonka avulla yrityksenne työntekijät voivat ottaa etäyhteyden yrityksenne verkkoon, jolloin he voivat työskennellä myös muualla kuin omalla työpisteellään. 

Verkkoratkaisut - Yritysverkko - Lähiverkko - VPN-yhteys  [ Contrasec

Toimivat tietoliikennepalvelut on koko ajan tietotekniikkariippuvaisemmaksi muuttuvassa yritysmaailmassa jo lähes elinehto. Harvalta onnistuu työnteko ilman internettiä tai sähköpostia. Monessa toimenkuvassa etätyöskentely ja maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevat toimipisteet yhdistävä yritysverkko on koko yritystoiminnan edellytys. Yritysverkko luo mahdollisuuden tehokkaaseen ja monipuoliseen työskentelyyn sijainnista riippumatta, hallitusti ja tietoturvallisesti. Toimiva yritysverkkoratkaisu koostuu liiketoimintaa tukevasta lähiverkosta, toimipisteet yhteen liittävästä yritysverkosta, toimipisteen ulkopuolisen etätyöskentelyn mahdollistavasta VPN-yhteydestä sekä asiakkaitasi palvelevasta vierasverkosta.

Kehittyvien tietoliikennetarpeiden myötä myös verkkoratkaisujen vaatimukset kasvavat. Verkkoratkaisujen monimutkaistuessa on huomioitava samassa suhteessa kasvavat tietoturvallisuuden haasteet. Samalla kun tietoliikennepalvelut helpottavat ja tehostavat toimintaa, ne myös vaativat ylläpitäjiltään ammattitaitoa. Paras ratkaisu on ottaa kaikki hyöty irti tietoliikennepalveluiden tuomista eduista, mutta antaa vastuu niiden rakentamisesta, käytettävyydestä ja ennen kaikkea turvallisuudesta meidän huolehdittavaksi.

PALOMUURIPALVELUT

Palomuuri suojaa yrityksenne tietoverkkoa rajoittamalla ja estämällä ei-toivottua tietoliikennettä verkon ja tietokoneen välillä. Palomuuri on helppo ja lähes välttämätön satsaus yrityksenne tietoturvallisuuteen.

VPN-YHTEYS MAHDOLLISTAA TIETOTURVALLISEN ETÄTYÖN

VPN eli Virtual Private Network yhdistää eri toimitiloja samaan lähiverkkoon suojatulla yhteydellä tai etätyötä esimerkiksi kotoa käsin tekevän työntekijän päätelaitteen yrityksen verkkoon. VPN mahdollistaa sisäisten palveluiden ja tiedostojen turvallisen käytön sijainnista ja päätelaitteesta riippumatta. VPN-yhteys on käytettävissä aina kun käytössä on verkkoyhteys.