IT-palvelut yrityksille

Contrasecin kattavista IT-palveluista rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity IT-palvelukokonaisuus asiakaslähtöisesti, yrityksen liiketoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen, palvelemaan ja tukemaan, nyt ja tulevaisuudessa.
IT-kokonaispalvelut rakentuvat yrityksen työntekijöiden työntekoa tukevasta työasemaympäristöstä, IT-tuesta, tarkoituksenmukaisista viestintäratkaisuista, tietoturvallisista verkkoratkaisuista sekä koulutuspalveluista.

Kotimaiset konesali- ja kapasiteettipalvelut

Contrasecin kotimaiset konesalit tarjoavat tietoturvallisen ja kustannustehokkaan tuotantoympäristön yritysten palvelimille, tallennusjärjestelmille, palomuureille ja muille tietoliikenneverkon laitteille sekä näiden valvonta- ja hallintajärjestelmille.
Kapasiteettipalveluihin kuuluvat virtuaalipalvelimet ja vuokrapalvelimet, joko täydellä palvelinylläpidolla tai asiakkaan omaan ylläpitoon, ylläpidettäväksi joko Contrasecin konesaleissa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa.

Asiantuntijapalvelut

Contrasecin asiantuntijapalvelut tarjoavat osaamista ja lisäresursseja ICT-infraan, integraatioihin ja tietoliikenteeseen sekä tietoturvaan ja projektinhallintaan liittyviin tarpeisiin, silloin kun yrityksen oma osaaminen ja resurssit kaipaavat vahvistusta.
IT-palvelut yritykselle [Contrasec
Kustannustehokkaat IT-palvelut [Contrasec

Asiakaslähtöisyydellä pitkiin asiakassuhteisiin

Contrasecin asiakastyytyväisyyttä kuvaa pitkät asiakassuhteet. Asiakaspalautteena saatu kuvaus "hyvä palvelutaso ja kasvot palveluille" pyritään täyttämään joka päivä sekä tarjoamaan asiakasyrityksille IT-ympäristö, joka tukee heidän liiketoimintaa tänään ja huomenna.

Ota yhteyttä