Me valvomme puolestasi yrityksesi verkkoyhteyksiä, verkon aktiivilaitteita, konesali-infraa, yksittäisiä palvelimia ja palveluita.

Valvontapalvelumme hyödyntää valvontaratkaisua, joka antaa kattavan yleiskuvan IT-infrasta sekä liiketoimintakriittisistä prosesseista mahdollistaen ongelmien havaitsemisen riittävän varhaisessa vaiheessa. Ennakointi ja nopea reagointi mahdollistavat toiminnan häiriöttömän jatkumisen.

Valvontapalvelut - Verkon palveluiden ja ICT-infran valvonta [ Contrasec

Yritystoiminnan kannalta yrityksen verkkojen ja verkon palveluiden on oltava käytettävissä koko ajan. Verkkojen toimivuutta voidaan pitää jopa yritystoiminnan elinehtona ja siksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia niiden toimivuudesta. Toimimaton IT-infra häiritsee työntekoa, mutta se voi myös nopeasti tehdä ison loven yrityksen kassavirtaan.

Ennakointi on reagointia ennen ongelmien syntymistä

Ongelmat verkossa voivat tulla ilmi käyttäjille esimerkiksi palveluiden hitautena tai toimimattomuutena. Kun ongelmat ovat jo niin sanotusti päässeet realisoitumaan ja vikaa aloitetaan vasta siinä vaiheessa tutkia, vie niiden selvittäminen paljon enemmän aikaa ja vaivaa, kuin jos niihin olisi pystytty puuttumaan ennakolta. Selvitys- ja korjaustyön ajan palvelut ovat pahimmillaan pois käytöstä.

Valvontapalvelun avulla mahdolliset viat on mahdollista huomata ja reagoida niihin ennen kuin häiriöt edes näkyvät käyttäjille. Ennaltaehkäisyn lisäksi verkonvalvonta mahdollistaa syntyneiden ongelmatilanteiden nopean diagnosoinnin ja korjaamisen. Valvontapalvelusta saatavan datan avulla pystytään myös seuraamaan infran vanhentumista ja suunnittelemaan sen päivittämistä ennakoivasti.

Valvontaa tarpeidesi mukaisella palvelutasolla

Palvelun käyttöönottovaiheessa määritellään käyttötarkoituksen ja kriittisyyden perusteella valvottavat kohteet, joiden valvonnan avulla varmistamme tietoverkkonne, IT-infranne ja palveluidenne häiriöttömän toiminnan. Valvottavien kohteiden kriittisyys vaikuttaa valittavaan palvelutasoon. Valvonta voi olla ympärivuorokautista tai tiettyyn palveluaikaan sidottua. Voimme valvoa ja ylläpitää puolestasi, mutta voimme myös tarjota oman yrityskohtaisen näkymän valvontatietoihin, jolloin voit itse huolehtia valvonnasta.

Herätteiden avulla pystymme reagoimaan ennakoivasti

Kriittisyyden mukaan häiriöilmoitusten syntymisen herkkyyttä voidaan säätää erilaisilla herätteillä. Hälytys voi syntyä jo pelkästästä tilamuutoksesta, vaikkei mitään oikeasti hälyttävää olisikaan vielä tapahtunut. Herätteen synnyttämän hälytyksen perusteella tarkastamme tilanteen ja regoimme sen vaatimalla tavalla. Näin meille jää enemmän aikaa reagoida mahdolliseen myöhemmin syntyvään ongelmatilanteeseen. Parhaimmassa tapauksessa ennakoivan reagoinnin ansiosta ongelmaa ei pääse edes syntymään. Palvelutason mukaan vianselvitys ja -korjaus aloitetaan joko järjestelmän hälytyksestä tai pyynnöstäsi.

Häiriöilmoitukset voidaan tarvittaessa lähettää myös yrityksesi nimettyjen henkilöiden puhelinnumeroon tai sähköpostiin, jolloin he ovat tietoisia poikkeustilanteesta ja voivat palvelutasosopimuksesta riippuen ryhtyä itse toimenpiteisiin tai odottaa että me korjaamme tilanteen.