Contrasecin loppukäyttäjäpalvelut tarjoaa työntekijöille työntekoa tukevan työasemaympäristön ja laitteet, tarkoituksenmukaiset viestintäratkaisut sekä palvelevan IT-tuen.

Loppukäyttäjäpalvelut - IT-tuki - Service Desk [ Contrasec

LOPPUKÄYTTÄJÄPALVELUT IT-PALVELUPAKETTINA

Yksittäisten palveluiden sijaan Contrasec tarjoaa kiinteähintaista loppukäyttäjien IT-kokonaispalvelua, joka räätälöidään sisältämään kiinteällä loppukäyttäjäkohtaisella kuukausihinnalla kaikki työntekijöiden tarvitsemat loppukäyttäjäpalvelut. IT-palvelupaketti voidaan koostaa asiakkaan tarpeiden mukaan Contrasecin tarjoamista loppukäyttäjäpalveluista.

TYÖASEMAPALVELUT sisältävät mm. käyttäjä- ja työasemahallintapalvelut, haittaohjelmatorjunnan ja tulostinhallinnan sekä työasemien elinkaaripalvelun.

IT-TUKIPALVELUT eli helpdesk- ja lähitukipalvelut voidaan sisällyttää kuukausihintaan, mutta ne voidaan veloittaa myös toteutuneen käytön mukaan. 

VIESTINTÄRATKAISUT, kuten Microsoft 365 -palvelu, veloitetaan lisenssimäärien perusteella Microsoftin suositushinnoin. Lisenssien lisäksi veloitetaan kiinteä kuukausiveloitus palvelun ylläpidosta, tilien hallinnasta sekä tuesta. Myös Microsoft 365 -palvelun varmuuskopiointi voidaan sisällyttää kuukausihintaan.

TYÖASEMIEN VUOKRAUKSEN sisällyttäminen IT-palvelupakettiin on myös mahdollista.

KOULUTUSPALVELUT LOPPUKÄYTTÄJILLE tehostaa IT-palveluiden käyttöönottoa ja käyttöä. 

TARJOUS LOPPUKÄYTTÄJÄPALVELUISTA

Tarjous loppukäyttäjäpalveluista muodostuu palvelutarpeiden sekä loppukäyttäjien määrän perusteella. Kysykää tarjous yrityksenne tarpeiden kokoisesta loppukäyttäjäpalvelusta! 

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111