IT-palvelut yritykselle

Contrasecin kattavista IT-palveluista rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity IT-palvelukokonaisuus asiakaslähtöisesti, yrityksen liiketoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen, palvelemaan ja tukemaan yritystä, nyt ja tulevaisuudessa.

Contrasecin IT-palvelut yrityksille koostuvat tietoliikenne-, loppukäyttäjä- ja koulutuspalveluista.

TIETOLIIKENNEPALVELUT tarjoavat tietoturvalliset verkkoratkaisut sekä verkkoyhteyksien, verkon aktiivilaitteiden, konesali-infran, palvelimien ja palveluiden valvontapalvelut.

LOPPUKÄYTTÄJÄPALVELUT varmistavat, että yrityksen työntekijöiden käyttössä on työntekoa tukeva työasemaympäristö, IT-tuki sekä viestintäratkaisut.

KOULUTUSPALVELUT vastaavat yritysten ja organisaatioiden eritasoisiin tarpeisiin tietoturvan ja tietoliikenteen osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä.

IT-palveluiden ulkoistaminen

IT-palveluiden ulkoistaminen Contrasecille on hyvä valinta monestakin syystä. Ennen kaikkea työn tehokkuus kasvaa kun IT-palvelut on ulkoistettu Contrasecin ylläpitoon ja asiakas voi itse keskittyä takkuavan IT:n sijaan täysillä omaan ydinosaamiseensa eli yrityksen liiketoimintaan. Ulkoistamisella saavutetaan monia muitakin etuja, kuten kustannussäästöjä, kun asiakas maksaa vain tarvitsemistaan palveluista skaalautuvasti kulloisenkin volyymin mukaan.

TARPEIDEN MUKAINEN IT-PALVELURATKAISU

Contrasec tarjoaa oikean kokoiset IT-palveluratkaisut jokaisen yrityksen tarpeisiin. Contrasec voi olla yrityksen IT-tuki, IT-ylläpito tai vaikka koko IT-osasto. Valitusta IT-palveluratkaisusta riippumatta Contrasec on aina yritystä tukeva IT-kumppani.

TARJOUS IT-PALVELUISTA 

Jos yrityksenne on vailla asiantuntevaa ja palvelevaa IT-tukea, IT-ylläpitoa tai IT-kumppania, kannattaa kysyä meiltä tarjous IT-palveluista.