Contrasecin koulutuspalvelut loppukäyttäjille vastaavat asiakkaiden koulutustarpeisiin koskien esimerkiksi käytössä olevia palveluita tai uuden palvelun käyttöönottoa nopeuttamaan tai tehostamaan palveluiden käyttöä ja käyttöönottoa. Säännöllinen tietoturvakoulutus pitää huolen loppukäyttäjien tietoturvaosaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Työasemien myynti ja vuokraus yrityksille [Contrasec

PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖKOULUTUS

Koulutuksia järjestetään asiakaskohtaisina toteutuksina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Koulutuksen aiheena voi olla erilaiset palvelut, kuten esimerkiksi Microsoft 365-palveluiden käyttöönotto sekä tietoturvallinen ja tehokas käyttö.

Asiakaskohtaiset toteutukset mahdollistavat kurssisisällön räätälöimisen koulutettavien osaamisen ja koulutustarpeiden sekä yrityksen IT-ympäristön huomioon ottaen.

Tietoturvakoulutus loppukäyttäjille

Teknisillä laitteilla ja ratkaisuilla ei yksinään voida varmistaa yrityksen tietoturvaa, koska tietoturvan ylläpitoon liittyy aina hyvin vahvasti myös palveluiden käyttäjät. Voidaankin sanoa, että sen jälkeen kun tekninen ympäristö on laitettu kuntoon, on tärkein yrityksen tietoturvaan vaikuttava tekijä ihminen eli yrityksen työntekijä! Säännöllisen loppukäyttäjien tietoturvakoulutuksen merkitystä ei siis voi kiistää.

Contrasecin kouluttajilla on vankka kokemus tietoturva- ja tietoliikennekoulutuksista, aina yksittäisten henkilöiden koulutuksista vaativampiin ja laajempiin viranomaistason koulutuksiin. Lue lisää tietoturvakoulutuksista

TARJOUS LOPPUKÄYTTÄJIEN KOULUTUKSESTA

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen koulutuksien hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti. Suuremmilla osallistujamäärillä koulutuksen yksikkökustannukset ovat luonnollisesti matalammat. Koulutuksen järjestämiselle ei ole mitään ehdotonta minimiosallistujamäärää, joten kysy rohkeasti tarjous tarpeidesi mukaisesta koulutuksesta.

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111