Contrasec-logo musta

Tämä on tiedote.

Tilannekuva yrityksen tietoturvan tasosta

Auditointi

Auditointi antaa päivitetyn tilannekuvan yrityksen tietoturvallisuuden tasosta. Auditoinnin jälkeen yrityksen IT-ympäristössä havaitut ongelmat ja kehitystarpeet raportoidaan sekä esitetään ehdotukset tilanteen korjaamiseksi. Contrasecin tietoturva-asiantuntijat ovat tietenkin apuna myös ongelmien korjaamisessa.

Auditointi

Tietoturva-auditointi kartoittaa tietoturvan tason

Auditoinnin laajuus määritellään aina asiakkaan kanssa, mutta kartoitus voi kattaa esim. työasemat, palvelimet, lähiverkon, tietoliikenneyhteydet, tietoturvaratkaisut, salasanojen, käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnuksien hallinnan, varmuuskopioinnin, henkilökunnan tietoturva-ohjeistuksen ja -osaamisen sekä sovellukset ja niiden lisenssit.

Auditoinnissa olemassa olevaa tilannetta verrataan johonkin ennalta määriteltyyn tasoon, kuten esimerkiksi ISO-standardiin, Katakriin, lakiin tai vaikka asiakkaan itsensä tai auditoijan asettamaan tavoitetasoon.

Auditointiprosessi

Asiakkaan ympäristöön tutustutaan ICT-dokumentaation perusteella ja laaditaan suunnitelma auditoinnin toteutukselle. Tarkennetun suunnitelman jälkeen auditointi suoritetaan asiakkaan tiloissa. Auditoinnin sisällöstä riippuen haastatellaan asiakkaan henkilökuntaa, alihankkijoita sekä tietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden toimittajia. Auditointiin liittyy usein myös kokeellinen testausosa, jolla selvitetään onko järjestelmässä aukkoja ja vastaako se käytännössä esim. dokumentaatiota.

Auditointiraportti

Auditointiprojektin tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan tarkastettavan kohteen tietoturvataso, havaitut ongelmat sekä annetaan konkreettiset ohjeet korjausten tekemiseen. Raportin perusteella pystytään puuttumaan kohdistetummin varsinaisten ongelmakohtien kartoittamiseen ja korjaamiseen. Ympäristössä havaitut ongelmat raportoidaan kolmessa eri tasossa; kriittinen, merkittävä sekä auditoijan esiin nostamat lievemmät puutteet korjausehdotuksineen. 

Raportti antaa puolueettoman kuvan yrityksen IT-ympäristön tietoturvasta, joten se on tehokas väline ympäristön kehittämiseen. Contrasecin konsultit auttavat luonnollisesti havaittujen ongelmien korjaamisessa.

Tietoturva-asiantuntijat

Contrasecin 20 toimintavuoden aikana Contrasecin tietoturva-asiantuntijat ovat konsultoineet ja auditoineet erikokoisten yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten verkkoja, järjestelmiä, toimitiloja ja konesaleja. Koko yrityksen olemassaolon ajan tietoturvallisuuden eri osa-alueet ovat kuuluneet vahvasti Contrasecin toimialaan. Contrasecin asiantuntijoilla on mm. vankka kokemus tietoturva- ja tietoliikennekoulutuksista, aina yksittäisten henkilöiden koulutuksista vaativampiin ja laajempiin viranomaistason koulutuksiin. 

Jätä viesti

Yhteydenotto

Nimi*
Organisaatio*

* Tämä kenttä on pakollinen

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tarjous tietoturva-auditoinninsta

Tarjoamme yrityksen tietoturva-auditoinnin alkaen 2700 € / 3 henkilötyöpäivää (alv 0 %).

Tietoturva-auditointi sisältää yrityksen toimistoympäristön ja siellä työskentelyyn liittyvän tietoteknisen ympäristön auditoinnin ja raportoinnin sekä tietoturvan yleisten periaatteiden ja mahdollisten muiden sovittujen käytäntöjen noudattamisen läpikäynnin asiakkaan ympäristössä.

Auditointiraportti antaa kattavan kuvan yrityksen tietoturvan tasosta sekä korjauslistan, jonka perusteella asiakkaalla on mahdollisuus tilata Contrasecilta avaimet käteen -toteutuksena ratkaisu mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. 

Pyytäkää tarjous yrityksenne IT-ympäristön tietoturva-auditoinnista.

myynti(at)contrasec.fi
Puh. 03 3123 7111

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä