Palveluna yrityksen ulkopuolelta ostettu ammattitaitoinen ICT-projektipäällikkö varmistaa ICT-projektin tuloksellisen ja suunnitelmallisen läpiviennin. Ulkoistettu ICT-projektipäällikkö on yritykselle lisäresurssi, jonka ansiosta yrityksen omia resursseja ei tarvitse irrottaa projektiin muista toiminnoista, vaan toiminta niissä voi jatkua häiriöttä koko projektin ajan.

 

ICT-projektipäällikkö - Projektipäällikköpalvelu - IT-päällikkö [ Contrasec

ICT-projektipäällikkö palveluna

Tarve ulkopuoliselle ICT-projektipäällikölle syntyy usein esimerkiksi organisaation tai yrityksen uudelleenorganisoinnin, käyttöönottoprojektin, sairastapauksen tai muun yllättävän muutoksen vuoksi. Ulkopuolisen lisäresurssin tarvetta voi olla vaikea ennakoida ja tarpeen ilmetessä voi olla vaikea arvioida sen kestoa. ICT-projektipäällikköpalvelu on käytössä tarpeen mukaan räätälöidysti, joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisena, niin lyhytaikaiseen kuin pidempäänkin tarpeeseen.

ICT-projektien onnistumismahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun jo aloitusvaiheessa varmistetaan, että projektin toteutukseen on varattu riittävästi ammattitaitoa, resursseja sekä kokemusta. Ulkopuolinen ICT-projektipäällikkö tuo lisäresurssien ja erityisosaamisen lisäksi uutta näkemystä ICT-ympäristöön. Lisäresurssien hankinnasta kesken projektin voi muodostua myös edellytys koko projektin jatkumiselle.

Contrasecin projektihenkilöstöllä on kymmenien vuosien kokemus erilaisista ICT-ympäristön projekteista. Heillä on ammattitaito, jolla ICT-palveluiden ja ratkaisujen muutosprojektit viedään tehokkaasti ja onnistuneesti läpi. He ovat tottuneet työskentelemään monitoimittajaympäristöissä sekä useiden projektitiimien ja projektien ympäristöissä. Kaikilla Contrasecin projektihenkilöillä on tekninen tausta.

Esimerkkejä Contrasecin ICT-projektipäälliköiden toteuttamista projekteista

Tyypillisiä pienempiä projekteja ovat esimerkiksi kehitys- ja käyttöönottoprojektit, kuten pilvipalveluiden käyttöönotto sekä erilaiset yliheittoprojektit.

Esimerkkejä Contrasecin ICT-projektipäälliköiden rooleista toteutuneissa projekteissa

  • projektipäällikkö
  • hankejohtaja
  • tekninen projektipäällikkö
  • tekninen projektikoordinaattori/aliprojektipäällikkö
  • tekninen asiantuntija

IT-päällikkö ja tietohallintopäällikkö palveluna

ICT-projektipäällikköpalvelun lisäksi Contrasec tarjoaa myös IT- ja tietohallintopäällikköpalveluja. Yrityksen ulkopuolelta palveluna ostettu IT-päällikkö ja tietohallintopäällikkö tarjoavat yritykselle mahdollisuuden ulkoistaa IT-järjestelmien hallinnoinnin. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joilta ei löydy tarvittavaa omaa osaamista ja joiden ei myöskään kannata palkata omaa päällikköä tehtävään.

Palveluntarve voi syntyä nopeastikin. Kyseessä voi olla väliaikainen projekti tai pitkän ajanjakson kehitys- ja ylläpitotyö, jolla pyritään kustannustehokkaampiin vaihtoehtoihin ja toiminnan tehostamiseen. Lisäresurssien tarve voi syntyä myös silloin kun yrityksen omat resurssit ovat kuormitettuina esimerkiksi käyttöönoton tai uudelleenorganisoinnin vuoksi.

Contrasecin IT-päällikkö ja tietohallintopäällikkö ovat asiakasyrityksen käytössä tarpeen mukaan räätälöidysti, joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisena, niin nopeaan ja väliaikaiseen kuin pidempiaikaisempaankin tarpeeseen.

TARJOUS ICT-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖSTÄ PALVELUNA

Ottakaa yhteyttä, niin kerromme tarkempia tietoja asiantuntijoidemme osaamisesta ja referensseistämme.