ICT-projektipäällikkö varmistaa projektisi tuloksellisen ja sunnitelmallisen läpiviennin.

Palveluna yrityksen ulkopuolelta ostettu projektipäällikkö on lisäresurssi, jonka ansiosta sinun ei tarvitse irroittaa resursseja yrityksesi muista toiminnoista, vaan niiden toiminta voi jatkua häiriöttä projektin ajan.

ICT-projektipäällikkö - Projektipäällikköpalvelu - IT-päällikkö [ Contrasec

Projektipäällikköpalvelu

Tarve ulkopuoliselle projektipäällikölle voi syntyä esimerkiksi organisaation tai yrityksen uudelleenorganisoinnin, käyttöönottoprojektin, sairastapauksen tai muun yllättävänkin muutoksen vuoksi. Projektipäällikkö on käytössäsi projektin tarpeiden ja laajuuden mukaan räätälöidysti, joko täyspäiväisesti tai osa-aikaisena, niin lyhytaikaiseen kuin pidempäänkin tarpeeseen.

Projektien onnistumismahdollisuudet paranevat merkittävästi kun jo aloitusvaiheessa varmistetaan, että projektin toteutukseen on varattu riittävästi ammattitaitoa, resursseja sekä kokemusta. Ulkopuolinen projektipäällikkö tuo lisäresurssien ja erityisosaamisen lisäksi uutta näkemystä ICT-ympäristöönne. Lisäresurssien hankinnasta kesken projektin voi muodostua myös edellytys projektin jatkumiselle.

Projektihenkilöstöllämme on kymmenien vuosien kokemus erilaisista ICT-ympäristön projekteista. Heillä on ammattitaito, jolla ICT-palveluiden ja ratkaisujen muutosprojektit viedään tehokkaasti ja onnistuneesti läpi. He ovat tottuneet työskentelemään monitoimittajaympäristöissä sekä useiden projektitiimien ja projektien ympäristöissä. Kaikilla yrityksemme projektihenkilöillä on tekninen tausta.

Projekteja, joissa projektipäällikkömme ovat olleet asiakkaidemme tukena, on esimerkiksi

  • konesalien siirrot ja muutokset,
  • ulkoistusprojektit,
  • kriittisen infrastruktuurin kehittäminen,
  • vaativat tietoliikennetyöt ja
  • erikokoisten moniasiakkuuskonesalien kokonasiarkkitehtuurin ja konfiguraation suunnittelu.

Tyypillisiä pienempiä projekteja ovat esimerkiksi kehitys- ja käyttöönottoprojektit, kuten pilvipalveluiden käyttöönotto sekä erilaiset yliheittoprojektit.

Projektipäällikkömme ovat toimineet mm.

  • projektipäällikkönä,
  • hankejohtajana,
  • teknisenä projektipäällikkönä,
  • teknisenä projektikoordinaattorina/aliprojektipäällikkönä ja
  • teknisenä asiantuntijana.

Henkilöstömme työskentely perustuu osaamisen hyödyntämiseen kustannustehokkaasti ja järkevästi, titteleistä huolimatta. Päällikkötason henkilöstömme hoitaa tarpeen vaatiessa myös suorittavan tason työtehtäviä, silloin kun se on kokonaiskuvan kannalta kannattavaa. Tarvittavaa tukea antaa yrityksemme kattava asiantuntijajoukko.

Pystymme tarvittaessa toimittamaan projektin kokonaistoteutuksen, jossa kannamme kokonaisvastuun siitä, että saat sovitun palvelun. Osan työstä teemme itse, osan ostamme alihankintana.

IT-PÄÄLLIKKÖ- JA TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖPALVELU

IT-ja tietohallintopäällikkömme ottavat haltuun IT-järjestelmiesi hallinnoinnin. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joiden henkilökunnasta ei löydy tarvittavaa osaamista, mutta joiden ei myöskään kannata palkata omaa päällikköä tehtävään. Lisäresurssien tarve voi syntyä myös silloin kun yrityksen omat resurssit ovat kuormitettuja esimerkiksi käyttöönoton tai uudelleenorganisoinin vuoksi.

Palveluntarpeesi voi olla nopea ja väliaikainen projekti tai pitkän ajanjakson kehitys- ja ylläpitotyö, jolla pyritään kustannustehokkaampiin vaihtoehtoihin ja toiminnan tehostamiseen.

Päällikkömme tuovat yrityksellesi lisäresursseja, ammattitaitoa sekä uusia näkemyksiä.