Contrasec-logo musta

Tämä on tiedote.

Virtuaalipalvelin palveluna

Virtuaalipalvelin

Contrasecin virtuaalisen konesalikapasiteetin käyttäminen mahdollistaa julkisten pilvipalveluiden tarjoamien hyvien ominaisuuksien hyödyntämisen, mutta se on lisäksi turvallinen ja kotimainen ratkaisu, sillä virtuaalipalvelin on tuotettu Suomessa kotimaisten turvallisuusviranomaisten vaatimusten mukaisissa konesalitiloissa ja palvelu on suomenkielistä. 

Virtuaalipalvelin

Virtuaalipalvelin palveluna

Contrasecin virtuaalipalvelin tarkoittaa turvallisia kotimaisia konesaleja, vikasietoisia virtualisointiympäristöjä, kattavia lisäpalveluita ja ennen kaikkea ammattitaitoisia ja kokeneita asiantuntijoita.

Vikasietoiset virtualisointiympäristöt

Virtualisoitua kapasiteettia tuotetaan VMwaren ja Nutanixin teknologioilla.

Virtuaalipalvelin

Virtuaalipalvelimen hinta

Virtuaalipalvelin hinnoitellaan suoraviivaisesti palvelinkapasiteetin resurssien mukaan. Virtuaalipalvelimen kuukausiveloitus koostuu palvelinresurssien eli ydinten (vCPU), muistin (RAM) sekä levyn määrästä, käyttöjärjestelmästä (Windows/Linux) ja halutusta tietoliikenteestä. Lisäksi kuukausiveloitukseen kuuluu automaattisesti tukipalvelu, joka auttaa asiakkaita palvelun käyttössä.

Contrasecin virtuaalipalvelinkapasiteetti räätälöidään aina asiakkaan todellisten tarpeiden perusteella. Lisäksi oma hallintanäkymä mahdollistaa asiakkaille omatoimisen palvelimien hallinnan ja luonnin sekä palvelun skaalautumisen, kun asiakas voi hallintanäkymästä itse muokata palvelimen prosessoritehoa, muistia ja levyn tarvetta.

Kattavat lisäpalvelut

Virtuaalipalvelinta hankkiessa tulisi kuukausiveloituksen lisäksi huomioida tarjolla olevat lisäpalvelut, sillä palvelimen käytettävyys ja turvallisuus varmistetaan kattavilla lisäpalveluilla. Contrasecin virtuaalipalvelinkapasiteettia tuetaan lisäpalveluilla kattavasti aina palvelinylläpidosta, valvonnasta ja varmuuskopioinnista verkkoratkaisuihin

Palvelimen siirto avaimet käteen -ratkaisuna

Contrasecin asiantuntijat hoitavat tarvittaessa palvelimien siirron alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella. He kartoittavat asiakkaan nykyisen ympäristön, arvioivat mahdolliset siirtoon liittyvät riskit, laativat ehdotuksen siirrosta, sopivat asiakkaan kanssa siirtoajankohdasta ja toteuttavat siirron hallitusti ja suunnitellusti. Tavoitteena on, että palvelinsiirrosta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaan liiketoiminnalle, joten palvelinsiirrot voidaan toteuttaa toimistoajan ulkopuolella esimerkiksi viikonlopun aikana.

Virtuaalipalvelin siirretään virtualisointialustalta verkon ylitse Contrasecin konesaliin. Siirron jälkeen palvelimen resurssit muokataan asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Julkisten palvelimien IP-osoite vaihtuu palveluiden siirtyessä konesalimme IP-avaruuteen, joten julkiset DNS-palvelut tulee siirtää. Contrasec on virallinen verkkotunnusvälittäjä, joten asiantuntijat huolehtivat tarvittaessa myös DNS-palveluiden hallinnasta ja siirrosta.

Fyysisen palvelimen kopiointi virtuaaliseksi onnistuu helposti ja  automaattisesti verkon ylitse. Virtualisoinnin myötä palvelimen elinikä kasvaa huimasti ja luotettavuus paranee.

Virtuaalipalvelin-kapasiteettia joustavasti

Fyysisten palvelimien ja pilvipalveluiden, kuten Azuren käyttö ei poissulje virtuaalipalvelinkapasiteetin käyttöä rinnalla. Contrasec yhdistää virtuaalista, fyysistä ja pilvipalvelinkapasiteettia hybridipilvipalveluksi

Contrasec tarjoaa virtuaalista palvelinkapasiteettia eri palvelumalleilla asiakkaan tarpeista riippuen joko kokonaispalveluna (SaaS), valmiina sovellusalustoina täydellä ylläpidolla (PaaS) tai omaan ylläpitoon dedikoituna virtuaalisena konesalikapasiteettina (IaaS).

Kotimaiset konesalit

Eritasoiset, Suomessa kolmessa eri sijainnissa (Tampere, Nakkila ja Espoo) sijaitsevat konesalit tarjoavat jokaiselle palvelimelle oikein mitoitetun palvelu- ja tietoturvatason. Konesalien maantieteellinen etäisyys toisistaan mahdollistaa palvelinympäristön ja lisäpalveluiden, kuten varmistuksen hajauttamisen.

Konesalit täyttävät kotimaisten turvallisuusviranomaisten vaatimukset (Katakri/VAHTI). Konesaleissa on vahva fyysinen turvallisuus, automatisoitu valvonta 24/7, varmennettu sähkönsyöttö, jäähdytys sekä vikasietoiset tietoliikenneyhteydet.

Palvelevat asiantuntijat

Contrasecin asiantuntijat tukevat asiakkaita niin perusylläpitotyössä kuin yllättävissä ongelmatilanteissakin, jatkuvaa kehitystyötä unohtamatta.

Isoista konesaleista ammattitaitonsa ja kokemuksensa hankkineet asiantuntijat ovat asiakkaiden tukena riippumatta siitä, onko virtuaalipalvelinkapasiteetti hankittu ylläpitopalvelulla vai ilman.

Asiantuntijat tavoittaa helposti puhelimella, sähköpostilla ja nettiportaalin kautta.

Jätä viesti

Yhteydenotto

Nimi*
Organisaatio*

* Tämä kenttä on pakollinen

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tarjous virtuaalipalvelimesta

Määritelkää virtuaalipalvelimienne kapasiteettitarve resurssipohjaisesti (ydin, muisti, levy) ja haluttu käyttöjärjestelmä sekä haluatteko ylläpitää itse vai haluatteko ostaa ylläpidon ja valvonnan palveluna, niin annamme tarjouksen juuri tarpeidenne mukaisesta ratkaisusta.

myynti(at)contrasec.fi
Puh. 03 3123 7111

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä