Contrasecin työasemapalvelut parantavat yrityksenne tehokkuutta, sillä rakennamme käyttöönne työasemaympäristön, joka on määritelty juuri teidän yrityksenne tarpeita varten. Räätälöity työasemaympäristö on toimiva, turvallinen ja kustannustehokas.

Huolehdimme puolestanne työasemien elinkaarihallinnasta hankinnoista hävitykseen saakka.

Työasemapalveluiden tavoite on varmistaa, että te voitte keskittyä täysin omaan liiketoimintaanne ja oman työnne tekemiseen.

Työasemapalvelut - Räätälöity työasemaympäristö [ Contrasec

Työasemapalvelut tarpeidenne mukaan

Työasemien ylläpitopalvelu rakennetaan aina asiakaskohtaisesti, sisältäen vain ne palvelut, joita yrityksenne tarvitsee tehokkaaseen työntekoon. Siksi aloitamme palvelun käyttöönoton IT-ympäristön kartoituksella, työasemien läpikäynnillä sekä ympäristön dokumentoinnilla. Näin saamme ympäristöstänne kattavan kuvan, jonka pohjalta pystymme räätälöimään parhaiten yritystänne palvelevan työasemapalvelujen ratkaisun.

Lisää käytettävyyttä ja parempi tietoturvallisuus

Sen lisäksi että työasemapalvelut mahdollistavat täyden keskittymisen omaan työntekoonne, järkevä työasemaympäristön toteutus ja ylläpito lisäävät työympäristönne käytettävyyttä sekä parantavat tietoturvallisuutta. Työasemiin asennettava etähallintaohjelmisto mahdollistaa keskitetyn työasemiesi käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen päivityksen ja vianhallinnan sekä valvonnan sijainnista riippumatta. Asennamme ja päivitämme virustorjunnan ja tietoturvapäivitykset käyttöjärjestelmään ja apuohjelmiin.

Tarjoamme palvelua työasemien lisäksi myös tulostimille, puhelimille ja tableteille.

Työasemien varmuuskopiointi

Työaseman tiedostojen varmuuskopiointi minimoi vahingot, jos laiterikko, onnettomuus tai varkaus vie tietokoneen mukana tärkeät tiedostot ja sähköpostit. Automaattinen varmuuskopiointi ei jätä kopiointia käyttäjän muistin varaan, vaan se hoituu sovitusti ja automatisoidusti, ilman käyttäjältä vaadittavia toimenpiteitä.

Elinkaarenhallinta

Hoidamme puolestanne laitehankinnat, laitteiden asennukset, työasemaympäristön ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen, ajantasaisen dokumentaation sekä laitteiden turvallisen hävittämisen.