Contrasecin koulutustarjonta vastaa yritysten ja organisaatioiden eritasoisiin tarpeisiin tietoturvan ja tietoliikenteen osaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä. 

Teknisillä laitteilla ja ratkaisuilla ei yksinään voida varmistaa yrityksen tietoturvaa, koska tietoturvan ylläpitoon liittyy aina hyvin vahvasti myös käyttäjät. Voidaankin sanoa, että sen jälkeen kun tekninen ympäristö on laitettu kuntoon, on tärkein yrityksen tietoturvaan vaikuttava tekijä ihminen eli yrityksen työntekijä!

KOULUTTAJAT

Contrasecin kouluttajilla on vankka kokemus tietoturva- ja tietoliikennekoulutuksista, aina yksittäisten henkilöiden koulutuksista vaativampiin ja laajempiin viranomaistason koulutuksiin. 

Timo Häkkinen on toiminut yli 30 vuotta erilaisissa tietohallinnon, tietoliikenteen ja tietoturval­li­suu­den asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hän on kouluttanut ja konsultoinut yksityistä ja julkista sektoria sekä koti­maas­sa että ulkomailla tietotekniikkaan, tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvissä tehtävissä. Timoa voit kouluttamisen lisäksi pyytää luennoimaan erilaisiin tietoturvaan liittyviin tilaisuuksiin. Lue lisää luennoitsija-palvelusta ja katso video Timon pitämästä luennosta.

TIETOVERKKOSODANKÄYNTI

Contrasecin erityisosaamista kuvastaa kybersodankäyntiä havainnollistava tietoverkkosodankäynnin kurssi, jolla verkoista ja tietojärjestelmistä vastaavat henkilöt pääsevät kokeilemaan kybersodankäynnin teoriaa käytännössä. Suljetussa ympäristössä on mahdollisuus harjoitella erilaisten hyökkäystilanteiden ja haittaohjelmien aikaansaamien ongelmien kohtaamista ja luodaan tehokkaita toimintamalleja näissä poikkeustilanteissa toimimiseen. 

KURSSITARJONTA

Kursseja järjestetään asiakaskohtaisina toteutuksina, joko valmiita kurssikokonaisuuksia hyödyntäen tai tarpeen mukaan valmiiden kurssien sisältöjä muokaten. Asiakaskohtaiset toteutukset mahdollistavat kurssisisällön räätälöimisen koulutettavien osaamisen ja koulutustarpeiden sekä yrityksen IT-ympäristön huomioon ottaen. Kokemuksen mukaan yritys- ja koulutettavakohtaisesti kohdennettu koulutus on paljon tehokkaampaa, kuin valmiiden kurssipohjien kouluttaminen hyvin eritasoisille eri alojen ja eri yritysten työntekijöille. 

KURSSIHINNAT

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen kurssien hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti kurssien yksikköhintoihin pohjautuen. Suuremmilla osalllistujamäärillä koulutuksen yksikkökustannukset ovat luonnollisesti matalammat. Esimerkiksi 4 henkilön asiakaskohtaisen kurssipäivän hinta alk. 2500 € (alv 0%). Kurssin järjestämiselle ei ole mitään ehdotonta minimiosallistujamäärää, joten kysy rohkeasti tarpeidesi mukaista koulutustarjousta.

SIJAINTI

Contrasecin toimisto sijaitsee Finlaysonin alueella Tampereella, mutta asiakkaan toiveiden mukaan koulutusta järjestetään siellä missä tarve on.

TARJOUS KOULUTUKSESTA

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111

Kurssitarjonta

Fyysinen turvallisuus

1 päivä
720 €
PDF
1 päivä
720 €
PDF

Käyttöjärjestelmät

1 päivä
720 €
PDF
3 päivää
1680 €
PDF

Tietoliikenne

2 päivää
1260 €
PDF
1 päivä
720 €
PDF
2 päivää
1260 €
PDF

Tietoliikenteen turvallisuus

2 päivää
1260 €
PDF

Tietoturvan ajankohtaiskurssit

4 h
400 €
PDF

Tietoturvan suunnittelu ja kehittäminen

2 päivää
1260 €
PDF
2 päivää
1260 €
PDF
1 päivä
720 €
PDF
2 päivää
1260 €
PDF

Tietoturvatekniikat

2 päivää
1260 €
PDF

Tietoverkkosodankäynti

1 päivä
720 €
PDF
1 päivä
720 €
PDF
4 päivää
 
PDF
4 päivää
2500 €
PDF
3 päivää
2000 €
PDF

Muut kurssit

1 päivä
720 €
PDF
2 päivää
1260 €
PDF