Contrasecin virtualisointikapasiteettia saatavilla nyt myös Nutanix-ratkaisulla

Vanhempi järjestelmäasiantuntijamme Cristian Seres käy artikkelissa kevyesti läpi virtualisointiteknologian kehitystä ja kertoo miksi Contrasec päätyi laajentamaan virtualisointikapasiteettiaan Nutanixin hyperkonvergoituun infrastruktuuriin.

 

Muistan vielä, kun Contrasecilla palveluita tarjosi 8 U:n korkuinen IBM Netfinity 5500, jossa oli muistia ehkä puolen gigatavun verran ja 4,5 gigatavun kiintolevyt sekä 400 MHz prosessori. Noin 15 vuotta on kulunut aikaa, muistin ja kiintolevyn tyypillinen koko on muuttunut gigaluokasta teraluokkaan ja prosessorien laskentateho kasvanut paljon enemmän kuin pelkkä MHz:en vertailu antaisi ymmärtää.

Vielä suurempi ero kuitenkin on tapahtunut tiedon tallennuksessa ja muutenkin kapasiteetin jakamisessa. Paikallisista levyistä siirryttiin ensin fibre channel -pohjaisiin levyjärjestelmiin, jotka kytkettiin SAN-kytkinten avulla palvelimiin, jolloin samaa levyjärjestelmää pystyi käyttämään useampi palvelin. Vastaavasti käyttöjärjestelmän ja raudan väliin tuli ylimääräinen kerros, virtualisointi, jonka avulla samalla palvelimella pystyttiin ajamaan useita virtuaalikoneita ja hyödyntämään resurssit paremmin.

Tästä puolestaan ollaan viime vuosina hyperkonvergenssilaitteiden myötä palattu tiiviimpään ja yksinkertaisempaan pinoon, josta SAN-kytkimet ja levyjärjestelmät on poistettu ja x86-arkkitehtuurin palvelimet tuottavat hajautetusti laskenta-, tallennus- ja tarvittaessa palomuurikapasiteetinkin. Lopputulos on yksinkertaisempi ja elegantimpi, mutta saavutetaan silti vikasietoisuus. Kapasiteetin kasvatustarve hoituu helpoimmillaan lisäämällä räkkiin uusi tehtaalla valmiiksi konfiguroitu noodi.

Hyperkonvergenssipuolella Simplivity oli vielä muutama vuosi sitten kärjessä, mutta HP:n ostettua sen, on Nutanix mennyt kovaa ohi. Gartnerin Hyperconverged Infrastructure 2018 -kartalla Nutanix on kärjessä, perässä VMware, Dell EMC, HPE ja Cisco.

VMwarella on toki ollut pitkään vSAN, mutta VMwaren yksi suuri ongelma on hinnoittelu, ns. ”VMware-vero”. Nutanixin oma AHV-hypervisor on KVM-pohjainen ja se sisältyy lisenssihintaan. Lisäksi Nutanix toimii myös VMwaren esxi-hypervisorilla ja migratoi virtuaalikoneita sujuvasti AHV:n suuntaan. Kehitysvauhti Nutanixilla on kova ja tuotepaletti kasvaa jatkuvasti. Nutanixin ratkaisuilla onnistuu nyt esimerkiksi eri pilvipalveluiden yhdistäminen, useiden tunnettujen tietokantapalvelinten muuntaminen Database-as-Service -tyyppiseksi, itsepalveluportaali, sovelluskontit ja verkon mikrosegmentointi ohjelmallisesti.

 

Cristian Seres
Contrasec Oy

 

 

 

Gartnerin raportin voi tilata ilmaiseksi Nutanixin sivuilta.