Contrasecin colocation-palvelu tarjoaa asiakkaan palvelinkapasiteetille sijoituspaikan konesaleistaan, jotka sijaitsevat kahdessa eri sijainnissa. Colocation-palvelu skaalautuu helposti yksittäisestä palvelimesta koko palvelinympäristöön.

Colocation-palvelu [ Contrasec

COLOCATION-PALVELU ULKOISTAA ICT-YMPÄRISTÖN JOUSTAVASTI

Colocation-palvelu mahdollistaa ICT-ympäristön ulkoistamisen Contrasecin ylläpitämiin konesaleihin joustavasti juuri siinä laajuudessa kuin tarve on, aina yksittäisestä palvelimesta koko palvelinympäristöön. Ylläpidetyn konesalin lisäksi asiakkaan käytössä on kattavat lisäpalvelut, joita asiakas voi tarpeidensa mukaan hyödyntää.

COLOCATION-PALVELUN EDUT

Colocation-palvelu eli laitetilapalvelu, on yritykselle oikea ratkaisu esimerkiksi silloin, kun toimivat palvelinratkaisut on jo olemassa, mutta erinäisistä syistä johtuen palvelinympäristölle etsitään parempaa sijoituspaikkaa. Puntarissa voi painaa kustannussäästöt, toimintavarmuus, turvallisuus tai vaikka konesalin parempi sijainti.

Colocation-palvelu tarjoaa yrityksille paljon etuja, joita ei välttämättä tule ajateltua. Kuten sitä, että Contrasecin asiantuntijoiden ylläpitämiin konesaleihin siirretyt palvelimet mahdollistavat asiakasyrityksen henkilöstön keskittymisen omaan erityisosaamisalueeseensa ja sen kehittämiseen palvelimista huolehtimisen sijaan. Tai että Colocation-palvelu luo pienemmille yrityksille mahdollisuuden nauttia suurempien volyymien perusteella syntyvistä eduista, joita yleensä pääsevät hyödyntämään vain isommat yritykset. Kustannusetuja ja tehokkuutta syntyy jaetusta kapasiteetista esim. jäähdytyksen, turvallisuuden ja tilakulujen jakaantuessa useammalle käyttäjälle. Myöskin kulujen ennustettavuus paranee. Contrasecin konesalit tarjoavat skaalautumisedun, koske ne mahdollistavat asiakkaan toiminnan tehostamisen ilman suuria investointeja esimerkiksi tarjoamalla nopeastikin käyttöönotettavaa lisäpalvelinkapasiteettia, vaikka väliaikaiseenkin tarpeeseen. 

Lisäpalveluiden saatavuus paranee, kun tarjolla on Contrasecin kattavat konesalipalvelut varmistuspalveluista palvelinylläpitoon. Toimintavarmuus ja tekninen suorituskyky sekä tietoturva- ja käytettävyystasot lisääntyvät ammattimaisesti ylläpidetyssä ympäristössä.

KONESALIN YLLÄPIDON ULKOISTAMINEN KÄY KETTERÄSTI

Contrasecin Colocation -palvelun käyttöönotto onnistuu helposti.

  1. Kartoitetaan asiakkaan tarpeita vastaava konesali, räkkitilan määrä sekä tietoliikenneyhteys.
  2. Asiakas toimittaa laitteet Contrasecin konesaliin itse tai yhteistyössä Contrasecin asiantuntijoiden kanssa. Asiakas voi myös ostaa tai vuokrata tarvitsemansa laitteet Contrasecilta.
  3. Lopputuloksena asiakkaan käytössä on ammattimaisesti ylläpidetty konesaliympäristö ja ammattitaitoinen henkilökunta. Lisäpalvelut ovat käytössä asiakkaan tarpeiden mukaan.

PALVELEVAT ASIANTUNTIJAT

Contrasecin asiantuntijat tukevat asiakasta palvelun käyttöön liittyen, mutta lisäksi asiakkaan käytössä on asiantuntijapalvelut esimerkiksi ICT-infran kehitysprojekteihin. Asiakas voi ylläpitää itse palvelimia ja hyödyntää Contrasecin asiantuntijoiden osaamista vain tarpeidensa mukaan. Isoista konesaleista ammattitaitonsa ja kokemuksensa hankkineet asiantuntijat ovat asiakkaiden tukena riippumatta siitä onko palvelin hankittu ylläpitopalvelulla vai ilman. Asiantuntijat tavoittaa helposti puhelimella, sähköpostilla ja nettiportaalin kautta.

KOTIMAISET KONESALIT

Colocation-palvelut kahdessa eri sijainnissa sijaitsevasta konesalista mahdollistavat palvelinympäristön ja varmistusten maantieteellisen hajauttamisen. Monipuoliset konesalit lisäpalveluineen mahdollistavat räätälöityjen palvelukokonaisuuksien tarjoamisen joustavasti asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnan luonteen huomioon ottaen.

KATTAVAT LISÄPALVELUT

Ammattimaisesti ylläpidetyissä konesaleissa on tarjolla vahva fyysinen turvallisuus, valvottu jäähdytys ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Tilakohtaisina lisäpalveluina tarjolla mm. asennus-, ylläpito-, varmistus- ja etäkäyttöpalveluita, jotka ovat asiakkaiden hyödynnettävissä tarpeiden mukaan. Myös virtuaalisen kapasiteetin palvelut ovat helposti yhdistettävissä fyysiseen rautaan.

TARJOUS COLOCATION-PALVELUISTA

Contrasecin colocation-palveluiden hinnoitteluun vaikuttaa edullisesti eritasoisten konesalien luomat edellytykset tarjota poikkeuksellisen tarkasti juuri asiakastarpeen mukaista palvelua, jolloin asiakas ei maksa mistään ylimääräisestä. Pyytäkää tarjous yrityksenne konesalipalveluiden ulkoistamisesta Contrasecin luotettaviin konesaleihin. 

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111