Asiakas pystyy valjastamaan virtuaalisen, fyysisen ja pilvipalvelinkapasiteetin parhaat puolet yrityksen ympäristöjen käyttöön tuomalla palvelimensa Contrasecin konesaleihin, hyödyntämällä Contrasecin virtualisointikapasiteettia lisäresurssina sekä yhdistämällä ympäristöihin erilaisia pilvipalveluita.

Hybridipilvi yhdistää virtuaalista, fyysistä ja pilvikapasiteettia [ Contrasec

CONTRASEC YHDISTÄÄ KAPASITEETIT HYBRIDIPILVIPALVELUKSI

Contrasec yhdistää virtuaalista, fyysistä ja pilvipalvelinkapasiteettia hybridipilvipalveluksi.

Hybridipilvipalvelu mahdollistaa paikallisesti tuotetun kapasiteetin ja pilvikapasiteettipalvelun parhaiden puolien hyödyntämisen, kun palvelukokonaisuuden eri palveluita ja palvelimia voidaan hajauttaa eri paikkoihin kustannusten, kapasiteettitarpeen, joustavuuden sekä tietoturvavaatimusten mukaan. Hybridipilvipalvelu yhdistää eri ympäristöissä ja järjestelmissä tuotetun palvelun yhdeksi hallittavaksi palvelukokonaisuudeksi.

Asiakkaat pystyvät valjastamaan eri kapasiteettien parhaat puolet ympäristöjensä käyttöön esimerkiksi tuomalla palvelimet Contrasecin konesaleihin, hyödyntämällä Contrasecin virtualisointikapasiteettia lisäresurssina sekä yhdistämällä ympäristöihin erilaisia pilvipalveluita, kuten Microsoftin Office 365- ja Azure-palveluita tai Amazon Web Services-palveluita.

HYBRIDIPILVEN HYVÄT PUOLET 

Hybridipilvipalvelu skaalautuu ja mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan reagoinnin yllättäviinkin tarpeisiin. Jos tarve on esimerkiksi saada lyhyeksi ajaksi nopeasti paljon palvelinkapasiteettia käyttöön, onnistuu se hybridin avulla helposti ja joustavasti. Myös kausittaisiin tai projektiluontoisiin tarpeisiin vastaaminen on vaivatonta.

Hybridipilvi on myös helposti muokattavissa. Hybridipilvipalveluna voidaan toteuttaa koko palvelinympäristö tai vain jokin tietty palvelukokonaisuus tai työtehtävä. Tarpeisiin voidaan dedikoida staattista aina saatavilla olevaa kapasiteettia, jonka tueksi voidaan varata virtuaalikapasiteetista joustavasti kapasiteettia lyhytaikaisempiin tarpeisiin, kuten erilaisiin projekteihin tai testaus- ja kehitystarpeisiin.

Hybridipilvipalvelu on kustannustehokas, koska palvelusta veloitetaan aina käytön mukaan. Lyhyistä tarpeistakaan ei tule kulupiikkejä, koska palvelusopimuksia ei tarvitse tehdä esim. kuukausiksi. Hybridipilvipalvelu ei vaadi käyttäjältään sijoittamista infrastruktuuriin eikä ylläpidosta huolehtimista.

Hybridipilvipalvelu on tietoturvallinen. Ympäristö rakennetaan paikallisten palveluiden ja pilvipalveluiden yhdistelmänä, joka ottaa huomioon eri palveluiden tietoturvavaatimukset. Kaikkea ei kannata pilveen laittaa, mutta toisaalta moni palvelu on kustannustehokkaampaa hankkia pilvestä. Tunnuksia ja palveluita hallitaan keskitetyn pääsynhallinnan avulla.

PALVELEVAT ASIANTUNTIJAT

Contrasecin asiantuntijat tukevat hybridipilviratkaisujen suunnittelussa, toteutuksessa, ylläpidossa sekä valvonnassa ja tietoturva-asioissa. Hybridipilvipalvelukokonaisuus tietoliikenneyhteyksineen suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

KOTIMAISET KONESALIT

Contrasecin kotimaiset konesalit kahdessa eri maantieteellisessä sijainnissa tarjoavat yritysten fyysisistä ja virtuaalisista palvelimista, Contrasecin virtuaalipalvelinkapasiteetista sekä pilvipalveluista muodostetulle hybridipilviratkaisulle tietoturvallisen ja kustannustehokkaan tuotantoympäristön.

TARJOUS HYBRIDIPILVIPALVELUSTA

Ottakaa meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme suunnittelevat kanssanne tarpeidenne mukaisen hybridipilviratkaisun.

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7133