Miksi valita kiinteähintainen loppukäyttäjien IT-palvelupaketti

Loppukäyttäjien IT-palvelupaketti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan niin, että se sisältää kaikki loppukäyttäjien tarvitsemat palvelut kiinteällä kuukausihinnalla.

IT-palvelupaketti voi koostua esimerkiksi IT-tukipalveluista eli helpdesk- ja lähitukipalveluista, työasemapalveluista käsittäen mm. käyttäjä- ja työasemahallintapalvelut, haittaohjelmatorjunnan ja tulostinhallinnan sekä työasemien elinkaaripalvelun. Myös työasemien vuokrauksen sisällyttäminen IT-palvelupakettiin on mahdollista.

Kuukausiveloitukseen voidaan sisällyttää myös viestintäratkaisut, kuten Microsoft 365 -palvelu, joka veloitetaan lisenssimäärien perusteella Microsoftin suositushinnoin. Lisenssien lisäksi veloitamme kiinteän kuukausiveloituksen palvelun ylläpidosta, tilien hallinnasta sekä tuesta. Myös Microsoft 365-palvelun varmuuskopiointi voidaan sisällyttää hintaan.

MIKSI VALITA KIINTEÄHINTAINEN IT-PALVELUPAKETTI

Kiinteähintainen loppukäyttäjien IT-palvelupaketti varmistaa ensisijaisesti loppukäyttäjille työntekoa tukevat IT-palvelut, mutta lisäksi se helpottaa muun muassa IT-palveluiden budjetointia.

Kuukausiveloituksen ennakoitavuus helpottaa IT-palveluiden budjetointia ja hallintaa.

Loppukäyttäjäpalveluiden tiketti- ja tuntipohjaiseen hinnoitteluun perustuva kuukausittainen veloitus saattaa vaihdella paljonkin Helpdesk- ja lähitukipalveluiden kuukausittaisen käytön mukaan. Kiinteähintainen loppukäyttäjien IT-palvelupaketti poistaa yrityksen riskin kuukausittaiselle kustannusten vaihtelulle, koska kiinteään kuukausiveloitukseen vaikuttaa vain loppukäyttäjien työasemien määrän muutos.

Kiinteähintainen IT-palvelupaketti sisältää tarvittavan määrän tukipyyntöjä kuukaudessa.

Tiketti- ja tuntipohjainen hinnoittelu saattaa ohjata loppukäyttäjiä kustannussyistä tukipyyntöjen minimointiin, jolloin ongelmat eivät ratkea ja yrityksen sisällä saattavat väärät ihmiset kuormittua IT-ongelmista. Tikettipohjainen hinnoittelu saattaa myös aiheuttaa yritykselle kuluja ylimääräisistä tukipyynnöistä, koska välillä on hankala erotella, kuuluuko tiketin ongelma normaalin palvelukohtaisen tukipalvelun piiriin vai onko se erillinen tukipyyntö. Tukipyynnöt ovat myös hyvin erilaisia keskenään. Unohtuneen salasanan tilaaminen ja kadonneiden tiedostojen etsiminen vievät ajallisesti Helpdeskin aikaa eri verran, mutta asiakasyrityksen näkökulmasta ne ovat tikettipohjaisella hinnoittelulla aina samanhintaisia.

IT-palveluiden tehostuminen

Kiinteähintainen palvelupaketti ohjaa palveluntuottajaa kehittämään palveluitaan ja asiakasyrityksen ympäristöä niin, että toistuvat ja ennakoitavissa olevat ongelmat karsiintuvat tehokkaasti pois ja loppukäyttäjillä on toimiva työasemaympäristö, jolloin myös tukipalveluiden tarve ja tikettimäärä saadaan mahdollisimman pieneksi. Karrikoidusti sanottuna, kiinteähintainen IT-palvelupaketti ohjaa palveluntuottajaa tekemään palveluistaan tarpeettomia.

Tarjous loppukäyttäjien IT-palvelupaketista

Loppukäyttäjien IT-palvelupaketti koostuu tyypillisesti IT-tukipalveluista eli helpdesk- ja lähitukipalveluista, työasemapalveluista sisältäen mm. käyttäjä- ja työasemahallintapalvelut, haittaohjelmatorjunnan ja tulostinhallinnan, työasemien elinkaaripalvelun sekä Microsoft 365 -palvelut, mutta paketti räätälöidään täysin asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. Asiakas maksaa vain käyttämistään palveluista.

Loppukäyttäjien ja M365-lisenssien määrän perusteella pystymme antamaan suuntaa-antavasti tarjouksen loppukäyttäjien IT-palvelupaketista. 

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111