Colocation-palvelun edut

Colocation-palvelu mahdollistaa ICT-ympäristön ulkoistamisen palveluntarjoajan ylläpitämään konesaliin joustavasti juuri siinä laajuudessa kuin tarve on, aina yksittäisestä palvelimesta koko palvelinympäristöön. Ylläpidetyn konesalin lisäksi asiakkaan käytössä ovat palveluntarjoajan tarjoamat lisäpalvelut, joita asiakas voi tarpeidensa mukaan hyödyntää.

Palvelumalli sopii asiakkaille, joilla on toimivat palvelinratkaisut jo olemassa, mutta erinäisistä syistä johtuen he etsivät ympäristölle parempaa sijoituspaikkaa. Puntarissa voi painaa kustannussäästöt, toimintavarmuus, turvallisuus tai vaikka konesalin parempi sijainti. Ulkoistamiseen kannustaa myös oman henkilöstön resurssien vapautuminen yrityksen ydinliiketoimintaan.

Colocation-palvelun edut

Colocation-palvelulla on mahdollista saavuttaa paljon erilaisia etuja. Palvelu luo mm. pienemmille yrityksille mahdollisuuden nauttia suurempien volyymien perusteella syntyvistä eduista, joita yleensä pääsevät hyödyntämään vain isommat yritykset. Tässä muutamia Colocation-palvelun tuomista eduista:

Kustannusedut ja tehokkuus syntyvät jaetusta kapasiteetista esim. jäähdytyksen, turvallisuuden ja tilakulujen jakaantuessa useammalle käyttäjälle. Myöskin kulujen ennustettavuus paranee.

Toimintavarmuus ja tekninen suorituskyky lisääntyvät ammattimaisesti ylläpidetyssä ympäristössä

Skaalautuvuusetu; toiminnan tehostaminen mahdollistuu ilman suuria investointeja

Tietoturva- ja käytettävyystasot paranevat

Lisäpalveluiden saatavuus paranee, esim. virtualisointikapasiteetti ja varmistuspalvelut

Mahdollistaa asiakasyritysten keskittymisen omaan erityisosaamisalueeseensa ja sen kehittämiseen

Konesalin ylläpidon ulkoistaminen ketterästi

Contrasecin asiantuntijoiden kanssa Colocation-palvelun käyttöönotto käy helposti.

  1. Kartoitetaan yhdessä tarpeitanne vastaava konesali, räkkitilan määrä sekä tietoliikenneyhteys.
  2. Tuokaa laitteenne saliimme tai siirretään ne sinne yhdessä. Voitte myös ostaa tai vuokrata tarvitsemanne laitteet meiltä.
  3. Käytössänne on ammattimaisesti ylläpidetty konesaliympäristö ja ammattitaitoinen henkilökunta. Voitte hyödyntää Contrasecin tarjoamia lisäpalveluita tarpeidenne mukaan.

LUOTETTAVAT JA TURVALLISET KOTIMAISET KONESALIT

Contrasecilla on kaksi omaa konesalia, joista toinen sijaitsee Tampereella ja toinen Nakkilassa. Konesalien maantieteellinen etäisyys toisistaan mahdollistaa palvelinympäristön ja lisäpalveluiden, kuten varmistuksen, hajauttamisen. Konesalit täyttävät kotimaisten turvallisuusviranomaisten vaatimukset (KATAKRI/VAHTI).

Tampereella konesali sijaitsee keskeisellä sijainnilla Tampereen keskustassa Finlaysonin vanhalla tehdasalueella. Konesalitilat sijaitsevat alueen eri rakennuksissa ja useissa eri sortumatiloissa.

Nakkilassa konesali sijaitsee Puolustusvoimien ja Posti-Telen vanhassa luolastossa n. 20 metrin syvyydessä kallion sisällä. Luolasto tarjoaa eritasoisia ja -kokoisia konesalitiloja tai yksittäisiä laitepaikkoja sinne sijoitettavan datan vaatimien yksilöllisten turvallisuusasteiden mukaan.

Colocation-palvelua joustavasti ja kustannustehokkaasti

Contrasecin monipuoliset konesalit lisäpalveluineen mahdollistavat räätälöityjen palvelukokonaisuuksien tarjoamisen joustavasti asiakkaan tarpeet ja liiketoiminnan luonteen huomioon ottaen.

Contrasecin palveluiden hinnoitteluun vaikuttaa edullisesti eritasoisten konesalien luomat edellytykset tarjota poikkeuksellisen tarkasti juuri asiakastarpeen mukaista palvelua, jolloin asiakas ei maksa mistään ylimääräisestä.

Jokaiseen saliin tarjotaan vahva fyysinen turvallisuus, valvottu jäähdytys ja nopeat tietoliikenneyhteydet. Tilakohtaisina lisäpalveluina tarjolla mm. asennus-, ylläpito-, varmistus- ja etäkäyttöpalveluita. Myös virtuaalisen kapasiteetin palvelut ovat helposti yhdistettävissä fyysiseen rautaan hybridipilvipalveluna. 

Tarjous Colocation-palveluista

Ottakaa yhteyttä, niin mietitään kuinka teidän yritys saisi parhaiten colocation-palvelun edut käyttöön.

MYYNTI@CONTRASEC.FI 
PUH. 03 3123 7111