Varmistuspalvelu tarkoittaa fyysisten ja virtuaalisten palvelinten sekä työasemien ja kannettavien, mutta myös palveluiden, kuten Microsoft 365-palvelun datan automaattista varmuuskopiointia.

Varmistettu data varmuuskopioidaan säännöllisesti varmistusjärjestelmiin Contrasecin kotimaisiin konesaleihin ja säilytetään siellä asiakkaan kanssa sovitusti. Ja palautetaan asiakkaan käyttöön tarpeen tullen.

Varmistuspalvelu - Palvelimen varmuuskopiointi [ Contrasec

VARMISTUS TURVAA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN 

Contrasecin varmistuspalvelu turvaa yrityksen tärkeät tiedot mahdollisten vahinkojen varalta varmuuskopioimalla ne säännöllisesti ja automaattisesti Contrasecin vikasietoisissa ja turvallisissa konesaleissa sijaitseviin tietovarastoihin.

Tällaisia liiketoimintakriittisiä varmuuskopioitavia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakas- tai ajanvaraustiedot, jotka voivat kadota haittaohjelman, laitevarkauden tai yhtä hyvin inhimillisen erehdyksen vuoksi. Jos vahinko sattuu, pystytään varmuuskopioidut kalenteritiedot tai asiakasrekisteri palauttamaan nopeasti asiakkaan käyttöön. Näin yrityksen liiketoiminnan jatkuminen mahdollistuu menetyksistä huolimatta.

Varastetun tai rikkoutuneen laitteen tilalle pystyy helposti ostamaan uuden laitteen, mutta menetettyjen varmuuskopioimattomien tietojen takaisinsaaminen ei olekaan niin helppoa. Kun varmuuskopiointi suunnitellaan asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan, on se hyvin edullinen vakuutus liiketoiminnan jatkumiselle. Sijoitus, jonka todellinen arvo tulee valitettavasti esiin vasta kun vahinko on jo sattunut.

MICROSOFT 365-PALVELUIDEN VARMUUSKOPIOINTI

Microsoft 365-palvelun sähköposteja ja tiedostoja ei Microsoftin toimesta varmuuskopioida erikseen. Microsoft huolehtii tuottamastaan infrastruktuurista ja palveluista, mutta tiedostojen suojaaminen ja säilytyksestä huolehtiminen ovat asiakkaan omalla vastuulla. Microsoft 365-palvelu tarjoaa vain aikarajoitetun roskakorin ja versiohistorian, eikä se näin ollen siis toimi kattavana varmistusratkaisuna.

Contrasecin varmistuspalvelu turvaa myös Microsoft 365 -pilvipalvelun tarjoamat palvelut, kuten sähköpostit, OneDrive-palvelun sekä SharePointin, kun pilveen tallennetut tiedot ovat säilössä myös paikallisesti Contrasecin konesaleissa.

PALVELEVAT ASIANTUNTIJAT

Contrasecin asiantuntijat valvovat varmuuskopiointia ja palauttavat tarvittaessa asiakkaan menettämät tiedot. Varmistuspalveluun kuuluu asiantuntijoiden jatkuva tuki, joka varmistaa datan lisäksi sen, että asiakas saa varmasti tukea silloin kun sitä erityisen kriittisesti tarvitsee.

KOTIMAISET KONESALIT

Contrasecilla on kaksi omaa konesalia, Tampereella ja Nakkilassa. Konesalien maantieteellinen etäisyys toisistaan mahdollistaa esimerkiksi palvelinympäristöjen ja varmistuksen hajauttamisen. Konesalit täyttävät kotimaisten turvallisuusviranomaisten vaatimukset (KATAKRI/VAHTI). Konesaleissa on vahva fyysinen turvallisuus, automatisoitu valvonta 24/7, varmennettu sähkönsyöttö, jäähdytys sekä vikasietoiset tietoliikenneyhteydet.

TARJOUS VARMISTUSPALVELUSTA

Varmuuskopioinnille on olemassa hinta, mutta menetettyjen yrityksen liiketoiminnalle kriittisten tietojen hintaa ei kukaan varmasti halua tietää. Varmistuspalvelu on paras ja kaiken lisäksi edullinen vakuutus yrityksen tiedoille. Ottakaa meihin yhteyttä ja kysykää tarjous yrityksenne tietojen varmistuspalvelulle.

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7111