Referenssi: Buildie valitsi IT-palvelutoimittajan Finlaysonin alueelta

Sekä Buildien, että Contrasecin toimistot sijaitsevat Finlaysonin vanhalla tehdasalueella Tampereella. Contrasec on toimittanut Buildielle tietoliikenneyhteyden omasta, lähes koko alueen kattavasta valokuituverkostaan sekä sisäverkko-, VPN-, hosting-, DNS- ja verkkolevypalvelut jo useamman vuoden ajan. Saavutetun kasvun myötä sekä kunnianhimoisten kasvutavoitteidensa tueksi Buildie kaipasi rinnalleen IT-kumppania, joka ottaisi kokonaisvaltaisesti haltuun Buildien IT-ympäristön. Ja mikäs sen helpompaa kuin kysyä tarjous olemassa olevalta yhteistyökumppanilta, jonka toimisto sattuu vielä olemaan kävelymatkan päässä naapurissa.

Loppukäyttäjien IT-palvelupaketti sisältää tukea tarpeen mukaan

Buildien työntekijöiden määrä on kasvanut lähivuosina merkittävästi ja samaan kasvuvauhtiin on pyrkimys jatkossakin. Siksi Contrasecin tarjoama kiinteähintainen loppukäyttäjien IT-palvelupaketti oli oikea ratkaisu Buildielle. IT-palvelupaketti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan niin, että se sisältää kaikki loppukäyttäjien tarvitsemat palvelut kiinteällä kuukausihinnalla. IT-palvelupaketti varmistaa ensisijaisesti loppukäyttäjille työntekoa tukevat IT-palvelut, mutta se helpottaa myös IT-palveluiden hallintaa ja budjetointia, mikä on tärkeää erityisesti voimakkaassa kasvussa oleville yrityksille.

Buildien IT-palvelupaketti koostuu IT-tukipalveluista eli Helpdesk- ja lähitukipalveluista, käyttäjä- ja työasemahallintapalveluista, haittaohjelmatorjunnasta, tulostinhallinnasta sekä työasemien elinkaaripalvelusta. IT-palvelupaketti sisältää tarvittavan määrän tukipyyntöjä kuukaudessa, joten kynnys kääntyä Helpdeskin puoleen on matala, eikä IT-tukitarve enää rasita sisäisesti Buildien omaa henkilökuntaa. Läheisen sijainnin vuoksi Buildielle pystytään tarjoamaan poikkeuksellisen nopeaa ja notkeaa IT-tukea.

Laitehankinnat hallintaan

Buildie on hankkinut työasemia vaihtelevista paikoista ja laitetoimittajilta. Myös laitehankinnat on siirtymässä Contrasecin vastuulle. Merkittävin tekijä laitehankinnoissa on määritellyn hankintakanavan lisäksi laitekannan yhtenäistäminen. Aluksi Buildien kanssa yhdessä määritellään heille sopivat työasemat ja muut laitteet. Jatkossa uusien työasemien tilaaminen on helppoa, vaikka suoraan tiketöintijärjestelmän kautta. Contrasec huolehtii myös laitteiden takuuasioista, reagoi vanhentuneeseen konekantaan työasemahallinnan avulla sekä huolehtii vanhojen laitteiden tietoturvallisesta hävittämisestä.

Microsoft 365-ympäristö palveluna

Aiemmin Buildie hankki itse Microsoft-lisenssinsä ja hallinnoi M365-ympäristöään. Ongelmia syntyi siinä vaiheessa, kun Buildie olisi kaivannut apua Microsoft 365-palveluiden kanssa Contrasecin asiantuntijoilta, joilla ei ollut käyttäjätunnuksia Buildien ympäristöön. Nykyään Contrasecin asiantuntijat huolehtivat Buildien Microsoft 365-palveluiden ylläpidosta, tilien hallinnasta ja tarjoavat loppukäyttäjille tukea M365-palveluiden käytössä Helpdeskin kautta.

Virtuaalipalvelimella eroon monesta ongelmasta

Edullisesti Buildien alkutaipaleella toteutettu NAS-verkkolevyratkaisu todettiin nykytarpeisiin alimitoitetuksi ja aikansa eläneeksi. Buildie hankki Contrasecin Finlaysonilla sijaitsevista konesaleista virtuaalipalvelimen, joka toimii tiedostopalvelimen lisäksi tulostus- ja AD-palvelimena. Keskitetyn käyttäjähallinnan avulla hallinnoidaan Buildien käyttäjien käyttöoikeuksia mm. tiedostojaolle ja mahdollistetaan kertakirjautuminen järjestelmiin. Tulostuspalvelimen avulla Buildien tulostimia voidaan hallita keskitetysti ja määrittää tulostinjonot loppukäyttäjille joustavasti. Näin Buildie pääsi eroon häiritsevistä tulostinongelmista.

IT-asiantuntijapalvelut kehityksen tukena

Buildiella oli erilaisia projektimuotoisia IT-palvelutarpeita, kuten eri ohjelmien rajapintojen integraatio-osaaminen, sopivan tuntikirjanpito-ohjelman löytäminen sekä neuvottelutilan AV-laitteiden kehittäminen. Contrasecin asiantuntijapalvelut ovat Buildien käytössä erilaisissa IT-ympäristön kehitysprojekteissa, joko tarpeen mukaan tilattuna tuntiveloituksella tai projektikohtaisesti. Yleisesti Contrasecin IT-asiantuntijat tarjoavat osaamista ja lisäresursseja ICT-infraan, integraatioihin ja tietoliikenteeseen liittyviin tehtäviin, silloin kun yrityksen oma osaaminen ja resurssit eivät riitä.

Kasvun myötä syntyy tarve IT-palveluiden ulkoistamiselle

Buildie on klassinen esimerkki kasvavasta yrityksestä, joka on yrityksen alkutaipaleella hoitanut itse IT-palvelunsa, mutta kasvun myötä yritys on tullut pisteeseen, jossa se on joutunut toteamaan, että on tullut aika ulkoistaa IT-palvelut, jotta pystyy itse täysillä keskittymään omaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Ulkoistamisen myötä IT-palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, josta vastaa vain yksi toimija ja kaikki palvelut on saatavilla yhden kontaktipisteen kautta. IT-kokonaispalvelut mahdollistavat erilaisten prosessien, kuten uuden työntekijän saapumisen, hioutumisen tehokkaaksi ja yritystä vähän kuormittavaksi. Lisäksi IT-palveluiden budjetointi helpottuu.

 

Buildie Oy

Buildie on vahvasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka edistää infrarakentamisen hankkeiden laatua digitaalisen työmaadokumentointi- ja laadunhallintatyökalun avulla. Buildie on suunniteltu erityisesti infra-alan rakennuttajaorganisaatiolle kuten kunnallistekniikalle, vesihuolto- ja energiayhtiöille sekä infra-alan pääurakoitsijoille.

www.buildie.fi

”Olemme olleet tyytyväisiä etenkin Contrasecin nopeaan reagointikykyyn ongelmatilanteissa. On tärkeää, että yrityksemme henkilökunta voi keskittyä liiketoimintaan, eikä aika mene enää sisäisten IT-haasteiden ratkomiseen.”

Petri Saarinen, CTO, petri.saarinen@buildie.fi

 

 

Kiinnostuitteko palveluistamme?

Ottakaa yhteyttä ja pyytäkää tarjous yrityksenne IT-palvelujen ulkoistamisesta.

myynti@contrasec.fi
puh. 03 3123 7111