Referenssi: Tamturbon IT-palveluiden ulkoistusprojekti onnistui ICT-päällikköpalvelun avulla

IT-palveluiden ulkoistusprojekti tukee Tamturbon kasvua ja kansainvälistymistä

Voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä Tamturbo Oy haluaa luoda kunnianhimoisten kasvutavoitteidensa tueksi tehokkaan ja tietoturvallisen IT-ympäristön. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Contrasec Oy.

Kovaa vauhtia kasvavassa ja kansainvälisiä markkinoita valloittavassa Tamturbossa tunnistettiin tarve yhtenäisesti toimivasta ja skaalautuvasta IT-infrastruktuurista. Lisäresursseja kaivattiin IT-ympäristön kehittämiseen sekä käynnissä olevan digitaalisen ekosysteemin rakentamiseen. Asiantuntemusta haluttiin useisiin eri osa-alueisiin ja kumppanuus Contrasecin kanssa mahdollisti asiantuntevan tuen projektien eri vaiheissa.

Haussa oli yhteistyökumppani, joka kokonaisvaltaisten tietoturvallisten IT-palveluiden tuottamisen lisäksi ymmärtää voimakkaassa kasvun ja kansainvälistymisen pyörteessä olevan yrityksen tarpeita rakentaa oma digitaalinen ekosysteemi liiketoimintansa tueksi. Tamturbon tavoitteena on olla alansa edelläkävijä digitaalisissa ratkaisuissa ja tarjota paras mahdollinen käyttäjäkokemus koko ajan kasvaville asiakas- ja jälleenmyyntiverkostoilleen. Henrietta Hako-Rita (Manager, Digital Ecosystem, Tamturbo) näkee tärkeäksi, että Tamturbon Digitaalinen ekosysteemi perustuu skaalautuviin, tietoturvallisiin ja käyttäjäystävällisiin ratkaisuihin. Ihmisten, prosessien ja järjestelmien tulee toimia harmoniassa sekä tiedon liikkua sujuvasti näiden osa-alueiden välillä.

ICT-projektipäällikköpalvelulla lisäresursseja projekteihin

Varmistaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen IT-palveluiden ulkoistusprojektille, Tamturbo palkkasi projektinsa alkuvaiheessa Contrasecin ICT-projektipäällikön huolehtimaan IT-ympäristön kehitys- ja käyttöönottoprojektien läpiviennistä. Palveluna yrityksen ulkopuolelta ostettu ICT-päällikkö on lisäresurssi, jonka ansiosta Tamturbon ei ole tarvinnut irrottaa omia henkilöresursseja yrityksen muista toiminnoista, vaan niiden toiminta on voinut jatkua häiriöttä kehitys- ja käyttöönottoprojektien ajan. Ulkopuolinen projektipäällikkö on tuonut lisäresurssien ja erityisosaamisen lisäksi myös uutta näkemystä Tamturbon IT-ympäristöön.

Tamturbon IT-palveluiden ulkoistusprojekti aloitettiin IT-ympäristön kartoituksella. Keskusteluissa kävi ilmi kansainvälistymisen, liiketoiminnan ja kilpailutilanteen sekä kasvun luomat paineet IT-ympäristön kehittämiselle sekä tietoturvallisuuden edelleen kehittämiselle. Tamturbossa haluttiin myös luopua mahdollisuuksien mukaan erilaisten julkisten pilvipalveluiden hyödyntämisestä ja siirtyä keskitettyyn datan tallennukseen. Tiettyjen palveluiden kohdalla pidettiin perusteltuna siirtyä käyttämään dedikoituja laitteita ja virtuaalikoneita.

IT-palveluiden kokonaisulkoistuksella paras tehokkuus

Tamturbon IT-palvelut on nyt ulkoistettu Contrasecille, joka vastaa Tamturbon helpdesk- ja lähitukipalveluista, kommunikaatioratkaisuista sekä tietoliikennepalveluista. Contrasecin ICT-päällikkö jatkaa Tamturbon tukena erilaisisssa kehitysprojekteissa. Lisäksi Tamturbon palvelimet sekä data sijaitsevat Contrasecin konesaleissa Contrasecin asiantuntijoiden ylläpidossa, joten voidaan puhua IT-palveluiden kokonaisulkoistuksesta. Contrasecin palveluajatus onkin tarjota kokonaisvaltaisia IT-palveluita.

 

”Totta kai tarjoamme mielellämme myös pienempiä IT-palveluiden osa-alueita, mutta kokonaisvaltaisuudella saavutetaan paras tehokkuus. Tavoitteena on integroitua asiakasyrityksen organisaatioon niin, että asiakkaan työntekijät pitävät meitä omana IT-osastonaan eikä ulkopuolisena toimijana”

Juha Piitulainen, Contrasec Oy, toimitusjohtaja

 

Tamturbo edustaa Contrasecin toiveasiakasta

Tamturbon kanssa asiat ovat edenneet Contrasecin kannalta juuri toivotulla tavalla. Tamturbo edustaakin Contrasecille toiveasiakkuutta monessa mielessä. Tamturbon IT-palveluiden kokonaisulkoistus mahdollistaa Contrasecille Tamturbon IT-ympäristön kokonaiskuvan paremman hallitsemisen. ICT-projektipäällikköpalvelun avulla Contrasecille avautui paremmat mahdollisuudet nähdä Tamturbon tarpeet ja toiveet yrityksestä sisältäpäin. Palveluntuottajan kannalta on myös erittäin tärkeää päästä asiakkaan kasvu- ja kehitysprosessiin mukaan jo heti alkutaipaleella. Yhteiset arvot ja mielipiteet esimerkiksi tietoturvallisuuden painotuksen suhteen tekevät yhteistyöstä jouhevaa. Vahvasti tietoturvataustaiselle Contrasecille on IT-palveluiden toimittajana tärkeää, että asiakasyrityksessä suhtaudutaan tietoturvallisuuteen ja pilviratkaisuihin samalla vakavuudella ja harkinnalla kuin omassa yrityksessä.

 

” Contrasecin kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Asiat hoituvat sovitulla tavalla ja koko Contrasecin porukka on aidosti mukana rakentamassa Tamturbolle parhaita ICT-ratkaisuja”

Henrietta Hako-Rita, Tamturbo Oyj, Manager, Digital Ecosystem

 

Kansainvälisillä markkinoilla turbovaihteella

IT-palveluiden ulkoistus on vapauttanut Tamturbossa resursseja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Tamturbon oma henkilöstö voi keskittyä täyspainoisesti asiakkaisiinsa, kumppaneihinsa ja tietysti kompressorien valmistukseen. Kasvu syntyy turboteamin intohimoisella tekemisellä ja kovalla panostuksella, mutta kasvun mahdollistavien prosessien ja digitaalisten ekosysteemien pitää olla kunnossa.

Tamturbo Oyj
Tamturbo kehittää, valmistaa ja markkinoi öljytöntä paineilmaa tuottavia turbokompressoreita. Suurnopeusteknologialla ja aktiivimagneettilaakereilla toteutettuna paineilman tuotanto on täysin öljytöntä, energiatehokasta ja huoltovapaata. Tamturbo on tehnyt paineilman hankinnasta niin helppoa, että asiakkaat voivat keskittyä olennaiseen. Tamturbossa on mittava kokemus kompressori-, suurnopeus- ja turboteknologioista. Tamturbo tiimimme koostuu teknologian ja liiketoiminnan eri osa-alueiden alansa parhaista osaajista.

Contrasec toivottaa uudelle yhteistyökumppanilleen menestyksekästä maailmanvalloitusta!

 

Lisätietoja:

Henrietta Hako-Rita, Tamturbo Oyj, Manager, Digital Ecosystem, henrietta.hako-rita@tamturbo.com, www.tamturbo.com

Juha Piitulainen, Contrasec Oy, toimitusjohtaja, juha.piitulainen@contrasec.fi, www.contrasec.fi