Verkon ja ICT-palveluiden valvontapalvelu

VERKON JA ICT-PALVELUIDEN VALVONTAPALVELU

Yritystoiminnan kannalta yrityksen verkkojen ja verkon palveluiden on oltava käytettävissä koko ajan. Verkkojen toimivuutta voidaan pitää jopa yritystoiminnan elinehtona ja siksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia niiden toimivuudesta. Toimimaton ICT-infra häiritsee työntekoa, mutta se voi myös nopeasti tehdä ison loven yrityksen kassavirtaan.

Contrasecin tarjoama verkon ja ICT-palveluiden valvontapalvelu valvoo yrityksen verkkoyhteyksiä, verkon aktiivilaitteita, konesali-infraa, yksittäisiä palvelimia ja palveluita.

Valvontapalvelun tuottamisessa hyödynnetään valvontaratkaisua, joka antaa kattavan yleiskuvan ICT-infrasta sekä liiketoimintakriittisistä prosesseista mahdollistaen ongelmien havaitsemisen riittävän varhaisessa vaiheessa. Ennakointi ja nopea reagointi mahdollistavat asiakkaiden liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen.

ENNAKOINTI ON REAGOINTIA ENNEN ONGELMIEN SYNTYMISTÄ

Ongelmat verkossa voivat tulla ilmi käyttäjille esimerkiksi palveluiden hitautena tai toimimattomuutena. Kun ongelmat ovat jo niin sanotusti päässeet realisoitumaan ja vikaa aloitetaan vasta siinä vaiheessa tutkia, vie niiden selvittäminen paljon enemmän aikaa ja vaivaa, kuin jos niihin olisi pystytty puuttumaan jo ennakolta. Selvitys- ja korjaustyön ajan palvelut ovat pahimmassa tilanteessa pois käytöstä.

Contrasecin valvontapalvelun avulla mahdolliset viat on mahdollista huomata ja reagoida niihin ennen kuin häiriöt edes näkyvät käyttäjille. Ennaltaehkäisyn lisäksi verkonvalvonta mahdollistaa syntyneiden ongelmatilanteiden nopean diagnosoinnin ja korjaamisen. 

HERÄTTEIDEN AVULLA REAGOIDAAN ENNAKOIVASTI

Kriittisyyden mukaan häiriöilmoitusten syntymisen herkkyyttä voidaan säätää erilaisilla herätteillä. Hälytys voi syntyä jo pelkästä tilamuutoksesta, vaikkei mitään oikeasti hälyttävää olisikaan vielä tapahtunut. Herätteen synnyttämän hälytyksen perusteella tilanne tarkastetaan ja reagoidaan todetun tilanteen vaatimalla tavalla. Näin toimiessa jää enemmän aikaa reagoida mahdolliseen myöhemmin syntyvään ongelmatilanteeseen. Parhaimmassa tapauksessa ennakoivan reagoinnin ansiosta ongelmaa ei pääse edes syntymään. Palvelutason mukaan vianselvitys ja -korjaus aloitetaan joko järjestelmän hälytyksestä tai asiakkaan pyynnöstä.

Häiriöilmoitukset voidaan tarvittaessa lähettää myös yrityksen nimettyjen henkilöiden puhelinnumeroon tai sähköpostiin, jolloin he ovat tietoisia poikkeustilanteesta ja voivat palvelutasosopimuksesta riippuen ryhtyä itse toimenpiteisiin tai odottaa että Contrasecin asiantuntijat korjaavat tilanteen.

ON-CALL-PALVELU VALVOO JA PÄIVYSTÄÄ 24/7 

Contrasecin On-Call-palvelussa päivystävät ICT-asiantuntijat vastaavat valvontapalvelua käyttäviltä asiakkailta tuleviin tukipyyntöihin. Asiantuntijat reagoivat myös oma-aloitteisesti valvontajärjestelmän herätteisiin ja ilmoituksiin. Contrasec tarjoaa On-Call-palvelua 24/7 tai asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla aikavälillä.

TARJOUS VERKON JA ICT-PALVELUIDEN VALVONTAPALVELUSTA

Ottakaa yhteyttä jos kiinnostuitte verkon palveluiden ja ICT-infran valvontapalvelustamme. 

MYYNTI@CONTRASEC.FI
PUH. 03 3123 7133